Informatii generale

Puteți selecta mai jos informații detaliate despre Editura David Press Print:

EDITURA ȘI TIPOGRAFIA „DAVID PRESS PRINT” TIMIȘOARA

Societatea Comercială „David Press Print” din Timișoara, cu sediul pe strada Ștefan Octavian Iosif, bloc 8/A, a luat ființă, în 17.11.2008, având, la acea vreme, în dotare, o tipografie digitală de ultimă generație. Au urmat, apoi, alte investiții în cadrul unității, cu scopul de a pune în funcțiune o linie tehnologică pentru carte. Astfel că, șase luni mai târziu, în 07.05.2009, conducerea societății a înregistrat, la Biblioteca Națională a României, editura cu același nume ca al societății.

PRODUCȚIA EDITORIALĂ
Este principala activitate a societății comerciale, concretizată în: carte, volume de autori, și reviste capsate sau broșate. În cei 12 ani de existență, la editura și tipografia „David Press Print” s-au elaborat și au văzut lumina tiparului sute de titluri de carte, cantonate în zece colecții permanente: Studii și cercetări umaniste, cu două serii Istorie și studii culturale și Filologie; precum Istorie și istoriografie, Dramaturgie, Ediții critice, Eseuri, Poezie, Romane,
Jurnal de călătorie, Reportaje, Carte pentru copii.

Editura deține un contract de parteneriat cu Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române, Filiala Timișoara, din această colaborare a rezultat două proiecte editoriale remarcabile. Este vorba de „Bibliotheca Banatica”, prin care urmărim cu precădere, trei obiective:
– punerea în valoare a documentelor și manuscriselor inedite, existente în arhive și biblioteci;
– tipărirea unor cărți vechi, apărute în secolele trecute și care din varii motive au rămas necunoscute;
– publicarea autorilor din Banat și din afara provinciei care se ocupă de istoria și cultura acestui minunat colț de țară.

Până în prezent, în cadrul acestei colecții au apărut 56 de titluri de volume. În același context, se înscrie și cel de al doilea excepțional proiect, este vorba de o lucrare nu numai inedită, ci și monumentală: Enciclopedia Banatului, generic sub care a apărut volumul de „Literatură”, în două ediții, însumând peste 2000 de pagini. În pregătire pentru tipar se găsește volumul al doi-lea, Istoriografie, iar în curs de documentare și elaborare alte opt volume tematice.

Editura publică sub cupola In Honorem Magistri, volume omagiale dedicate unor personalități remarcabile ale Banatului – academicieni, profesori universitari, cercetători științifici și cărturari.
De asemenea, în plan editorial, avem un excelent parteneriat cu Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina (Serbia) și cu editura acestuia (ICRV). Iar, în ultimii trei ani, am dezvoltat o bună colaborare cu Editura Academiei Române.

SERVICII TIPOGRAFICE
Pe cel de al doilea palier se găsesc serviciile tipografice, în acest context sunt puse în valoare o seamă diversă de produse, precum fleyere, cărți de vizită, diplome, afișe, broșuri, mape de prezentare, calendare, albume, tipizate (chitanțiere, facturiere, note de constatare etc.) simple sau personalizate, în funcție de solicitarea clientului, și o gamă diversă de materiale promoționale pentru manifestări științifice (simpozioane, conferințe, congrese).
Valorificarea producției editoriale, cât și rezultatul serviciilor tipografice, se fac prin standuri de carte, la manifestările științifice de la Filiala Timișoara a Academiei Române, precum și la alte congrese și simpozioane din țară, (Oradea, Brașov, Reșița, Caransebeș, Lugoj, Oravița, Iași), participări la târguri de carte în țară și străinătate (Alba-Iulia; Galați; Chișinău, Republica Moldova; Zrenianin, Serbia; Gyula, Ungaria etc.), cât și prin magazinul online ce funcționează în cadrul site-ului instituției.

“DAVID PRESS PRINT” TIMIȘOARA PUBLISHING AND PRINTING HOUSE


“David Press Print” company in Timișoara is located in block 8/A on Ștefan Octavian Iosif street, and it was created in 17
th November 2008, owning at that time a last generation digital printing press. After that new investments followed with the sole purpose of realising a technological line for printing books. Therefore, six months later in 7th May 2009, the company’s management registered the publishing house with the same name as the company at the National Library of Romania.  

EDITORIAL PRODUCTION

It is the company’s main activity, resulted in: books, multiauthor volumes, and stapled or paperback magazines. In its 12 years of activity at “David Press Print” Publishing and Printing House hundreds of book titles were developed and printed, grouped in ten permanent collections: Humanistic Studies and Research, having two series History and Cultural Studies and Philology; History and Historiography, Dramaturgy, Critical editions, Essays, Poetry, Novels, Travel Diaries, Reports, Children’s books.

The Publishing House has a partnership agreement with “Titu Maiorescu” Institute of Banat Studies at Romanian Academy, Timișoara Branch, materialised in two remarkable editorial projects. The first project is “Bibliotheca Banatica”, and its three objectives are:

  • To highlight the inedited documents and manuscripts, found in archives and libraries;
  • To print old books, published centuries ago and which for various reasons remained unknown; 
  • To publish the authors in Banat and outside the province that research the history and culture of this marvellous side of the country.  

There are 56 book titles included in this collection so far. 

In the same context, there is also the second outstanding project, and it is not just an inedited work but also a monumental one: Enciclopedia Banatului [The Encyclopaedia of Banat]. Under this title the “Literature” volume was published in two editions having more than 2000 pages. The second volume “Historiography” is in preparation for printing, and other eight thematic volumes are in the research and drafting stage. 

The Publishing House publishes under the title In Honorem Magistri, homage volumes dedicated to remarkable personalities in Banat – academicians, professors, researchers and scholars. 

Also, editorially, we have an excellent partnership with the Institute for Culture of Vojvodina Romanians (Serbia) and with its publishing house (ICVR). In the last three years we have also developed a good cooperation with the Publishing House of the Romanian Academy.  

PRINTING SERVICES

On the other side the company also offers printing services, and in this context a wide range of products are highlighted, such as flyers, business cards, diplomas, posters, booklets, portfolios, calendars, albums, typified (receipt-books, sales books, finding notes etc.), simple or customized, depending on the client’s request, and a wide range of promotional material for scientific manifestations (symposiums, conferences, congresses).

The capitalization of the editorial production, and the result of the printing services is made through the book stands, at the scientific manifestations at the Romanian Academy, Timișoara Branch, and also at other congresses and symposiums in the country (Oradea, Brașov, Reșița, Caransebeș, Lugoj, Oravița, Iași), and by participating in the book fairs nationally and internationally (Alba-Iulia; Galați, Chișinău, Republic of Moldova; Zrenjanin, Serbia; Gyula, Hungary), and through the online store which can be found in the company’s web site.

Tabel cu cărțile publicate la Editura David Press Print în perioada 2009 –2020

 

Nr.
crt
Autor Titlul An apariție Colecția Pagini ISBN Preț
1. Crișu Dascălu (coord.) Romanul postbelic românesc I (1945-1964) Studii și cercetări umaniste (Filologie) 978-606-92151-0-4 (g)

978-606-92151-1-1 (I)

Stoc

epuizat

2. Hedir Al-Chalabi Ecouri de speranță 2009 Poesis 88 978-606-92151-2-8 12
3. Mirjam Hector & Alice Groszler Nimm-zwei-Tauschfragebuch Divertisment 978-606-92151-3-5 Stoc

epuizat

4. Dan Țogoe Frauda, Control și audit intern Studii economice 978-606-92151-4-2 Stoc

epuizat

5. Dascălu Crișu (coord.) Enciclopedia Banatului. Metodologie și listă de lucrări Studii și cercetări umaniste 978-606-92151-5-9 Stoc

epuizat

6. Adriana Florina Secoșan Ridică-te, Pasăre Phoenix 2010 Poesis 104 978-606-92151-6-6 16
7. Daniela Simona Rovo Turismul alimentar. Bazele restaurației 2010 Studii economice 48 978-606-92151-7-3 10
8. Crișu Dascălu Algonauții (The Algonauts) Poesis 978-606-92151-8-0 Stoc

epuizat

9. Doina Bogdan-Dascălu Arta de a scrie, arta de a citi 2010 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 212 978-606-92151-9-7 Stoc

epuizat

10. Traian Vuia Le Banat 2010 Bibliotheca Banatica (Patrimoniu) 100 978-606-92131-0-6 10
11. Vlad Ștef Aventurile lui Boby 2010 Carte pentru copii 18 978-606-92131-1-3 3,50
12. Violeta Secoșan Între cer și pământ 2010 Poesis 124 978-606-92131-2-0 Stoc

epuizat

13. Academia Română Filiala Timișoara

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Arhivele Naționale Serv.jud. Caraș-Severin și Timiș

Inventarul arhivistic ale registrelor parohiale de stare civilă din jud. Caraș-Severin și Timiș 2010 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 348 978-606-92131-3-7 36,50
14. Vasile D. Suciu (coord.) Vatră nouă. Interferențe culturale 2010 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 162 978-606-92131-4-4 Stoc

epuizat

15. Valeriu Braniște Tabla de la Lugoj 2010 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 98 978-606-92131-5-1 10
16. Vali Corduneanu Pe un an un ban, pe lună o prună: Dimitrie Comșa și apropiații săi 2010 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 204 978-606-92131-6-8 22
17. Mihai Țopa Mozaic 2010 Poesis 978-606-92131-7-5
18. Violeta Secoșan Mirajul vieții – Calea dezrobirii 2010 Poesis 128 978-606-92131-8-2 Stoc

epuizat

19. Radu Igna Istanbul un oraș pe două continente 2011 Jurnal de călătorii 122 978-606-92131-9-9 Stoc

epuizat

20. Ion Iliescu Fețe și prefețe 2011 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 212 978-606-92823-1-1 Stoc

epuizat

21.  Mihai Țopa Lăbuș și Cărăbuș 2011 Poesis 52 978-606-92823-2-8 Stoc

epuizat

22. Violeta Secoșan-Cadar Lumea lui Piticel 2011 Poesis 38 978-606-92823-3-5 Stoc

epuizat

23. Florina Sporea-Iacob Noțiuni elementare de chimie fizică: istorie și abordare metodică 2011 Universitas 104 978-606-92823-4-2 Stoc

epuizat

24. Alina Jurăscu Ecosistemele 2011 Universitas 124 978-606-92823-5-9 Stoc

epuizat

25. Alina Jurăscu New Membranes for Manofiltration 2011 Universitas 94 978-606-92823-6-6 Stoc

epuizat

26. Crișu Dascălu Terra 2011 Poesis 42 978-606-92823-7-3 Stoc

epuizat

27. Mihai Țopa Povestiri (în versuri) din Istoria Banatului 2011 Poesis 154 978-606-92823-8-0 Stoc

epuizat

28. Vali Corduneanu Evoluția presei timișorene în primii ani postbelici (1944-1047) 2011 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 99 978-606-92823-9-7 15,65
29. Dan Ionescu Imposibilul extaz 2011 Poesis 94 978-606-8353-10-4 Stoc

epuizat

30. Academia Română, Filiala Timișoara

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Contribuții la istoria ecleziastică a Banatului 2011 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 348 978-606-8353-11-1 28,75
31. Leonhard Böhm Locuitorii Banatului 2011 Bibliotheca Banatica (Patrimoniu) 114 978-606-8353-12-8 15,80
32. Pavel Jumanca Amintiri 2011 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 506 978-606-8353-13-5 (g)

978-606-8353-20-3 (I)

29,50
33. Ion Marin Almăjan Amintiri despre țărani 2011 Poesis 118 978-606-8353-14-2 23
34. Mihai Țopa Ninge alb 2011 Poesis 194 978-606-8353-15-9 Stoc

epuizat

35. Rodica Pop Timp personal 2011 Poesis 160 978-606-8353-16-6 Stoc

epuizat

36. Berkeszi Istvan Istoria tipografiei și a presei timișorene 2011 Bibliotheca Banatica (Patrimoniu) 268 978-606-8353-17-3 35
37. Alexandru Doroghi Simbolismul ca stare de spirit 2011 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 128 978-606-8353-18-0 Stoc

epuizat

38. Dan Ionescu Catalogul presei din Oltenia 2011 146 978-606-8353-19-7 Stoc

epuizat

39. Academia Română Filiala Timișoara

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Arhivele Naționale Serv.jud. Caraș-Severin și Timiș

Inventarul arhivistic ale registrelor parohiale de stare civilă din jud. Caraș-Severin și Timiș 2011 Bibliotheca Banatica

(Patrimoniu)

368 978-606-8353-00-5 35
40. Aurel Cosma Pictura românească din Banat de la origine până azi 2011 Bibliotheca Banatica

(Scrieri)

142 978-606-8353-01-2 23
41. Viorica Gusbeth-Sireteanu Vise neîmplinite 2011 Poesis 144 978-606-8353-02-9 Stoc

epuizat

42. Paula-Diana Handra Pas cu pas prin anii copilăriei 2011 Carte pentru copii 120 978-606-8353-03-6 Stoc

epuizat

43. Paula-Diana Handra Gînduri și rugăciuni cu aripi de îngerași 2011 Poesis 64 978-606-8353-04-3 Stoc

epuizat

44. Gheorghe Luchian D’Aquila Banii care aduc moartea 2011 Proză scurtă 98 978-606-8353-05-0 15
45. Gheorghe Luchian D’Aquila Catrene și epigrame 2011 Poesis 110 978-606-8353-06-7 Stoc

epuizat

46. George C. Bogdan Din istoria culturală a Banatului. 1. Articole din Reșița (1935-1940) 2011 Bibliotheca Banatica

(Patrimoniu)

228 978-606-8353-08-1 (g)

978-606-8353-07-4

Stoc

epuizat

47. Aurel Cosma jr Scrieri. 2. Corespondență 2011 Bibliotheca Banatica

(Scrieri)

516 978-606-8353-09-8 30
48. Viorel Lazăr Încotro 2011 Roman 159 978-606-8353-21-0 Stoc

epuizat

49. Pompiliu Păltănea Adevăr și legendă 2011 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 228 978-606-8353-22-7 Stoc

epuizat

50. Dorina Chiș Tehnici de redactare. Note de curs 2011 Universitas 162 978-606-8353-23-4 18
51. Luminița-Monica Popa-Marcu Romantismul românesc și prototipie mitico-legendară 2012 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 234 978-606-8353-26-5 15
52. Paula-Diana Handra Crăciunul în suflet de fetiță 2012 Poesis 94 978-606-8353-27-2 Stoc

epuizat

53. Adrian Dinu Rachieru Ion Creangă – Spectacolul disimulării 2012 Critică literară 218 978-606-8353-28-9 Stoc

epuizat

54. Ion Iliescu Caragiale. Un  veac de contemporaneitate 2012 Critică literară 88 978-606-8353-29-6 Stoc

epuizat

55. Daniela Reghina Onu Pași printre pietrele Sinonului 2012 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 170 978-606-8353-30-2 Stoc

epuizat

56. Anica Facina O poveste adevărată din pădurea fermecată 2012 Poesis 70 978-606-8353-31-9 Stoc

epuizat

57. Viorel Lazăr Caruselul timpului 2012 Poesis 132 978-606-8353-32-6 Stoc

epuizat

58. Vladimir Jurăscu Fascinația și magia scenei. Actorul Vladimir Jurăscu și cronicarii teatrai 2012 Volum omagial 164 978-606-8353-33-3 Stoc

epuizat

59. Dimitrie Lazăr Iancu Livada înflorită 2012 Poesis 88 978-606-8353-34-0 Stoc

epuizat

60. Mihai Țopa Vitralii 2012 Poesis 160 978-606-8353-35-7 Stoc

epuizat

61. Adela Pal; Sofia Carolina Cotrău Rolul jocului în atenuarea agresivității elevului din ciclul primar 2012 Educație 182 978-606-8353-36-4 Stoc

epuizat

62. Acad.Română, Filiala Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Contribuții la istoria ecleziastică a Banatului, Ed. a II-a 2012 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 348 978-606-8353-37-1 30
63. Ion B. Mureșianu Din trecutul slovei bănățene 2012 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 76 978-606-8353-38-8 Stoc

epuizat

64. Leonhard Böhm Locuitorii Banatului, Ed. a II-a 2012 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 216 978-606-8353-39-5 Stoc

epuizat

65. Ioan David Presă și cultură – În sec. al XIX-lea și începutul celui de-al XX-lea 2012 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 266 978-606-8353-40-1 25
66. Ioan David Presa românească din Banat. Preocupări de cultivare a limbii de la începuturi până în 1918 2012 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 176 978-606-8353-41-8 25
67. Weber Elena Activitățile matematice în grădiniță 2012 Educație 82 978-606-8353-42-5 Stoc

epuizat

68. Mihai Țopa O căsuță în China, Poezii 2012 Poesis 210 978-606-8353-43-2 Stoc

epuizat

69. Luminița-Monica (Popa) Marcu Legenda folclorică românească și marile teme ale imaginarului romantic 2012 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 460 978-606-8353-44-9 Stoc

epuizat

70. Paul Iorgovici Observații de limbă rumânească 2012 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 270 978-606-8353-45-6 20
71. Marcu Mihail Deleanu Izvoare și preocupări dialectale în Banat

1. Restituiri

2012 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 400 978-606-8353-46-3 (g)

978-606-8353-47-0 (I)

Stoc

epuizat

72. Enea Hodoș Scrieri 1. Manual de limbă română. Elemente de istoria literaturii române 2013 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 222 978-606-8353-49-4 20
73. Sever Bocu Problema Banatului. Români și sârbi 2013 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 170 978-606-8353-45-6 15
74. Florin-Corneliu Popovici Max Blecher și retorica autenticității 2012 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 258 978-606-8353-50-0 Stoc

epuizat

75. Dimitrie Lazăr Iancu jr Danubius 2012 Jurnal de călătorie 124 978-606-8353-51-7 Stoc

epuizat

76. Aurel Cosma jr Istoria presei române din Banat 2012 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 242 978-606-8353-52-4 25
77. Ion Marin Almăjan Fascinația ținutului

Ion Marin Almăjan în dialog cu critica literară 

2013 Studii și Cercetări Umaniste (Scriitorul în dialog cu critica literară) 408 978-606-8353-53-1 Stoc

epuizat

78. Daniela Reghina Onu Patru autori în căutarea unei imagini 2012 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 110 978-606-8353-54-8 Stoc

epuizat

79. Doina Bogdan-Dascălu O clepsidră cu fluturi 2012 Poesis 40 978-606-8353-55-5 Stoc

epuizat

80. Marcu Mihail Deleanu Izvoare și preocupări dialectale în Banat

2. Crestomație

2012 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 258 978-606-8353-56-2 Stoc

epuizat

81. Daniela Reghina Onu Un popas literar

 Ținutul Neamțului

2012 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 978-606-8353-57-9 (g)

978-606-8353-60-9 (I)

Stoc

epuizat

82. Bogdan Mihai Dascălu Nisipuri. Poeme 2012 Poesis 78 978-606-8353-58-6 Stoc

epuizat

83. Dimitrie Lazăr-Iancu Jr Jabăr. Monografie istorică 2012 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 226 978-606-8353-59-3 Stoc

epuizat

84. Mihai Țopa Lumină lină 2013 Poesis 128 978-606-8353-61-6 Stoc

epuizat

85. Grațiela Benga Cu cărțile la vedere 2013 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 384 978-606-8353-62-3 Stoc

epuizat

86. Doina Bogdan-Dascălu Tentațiile criticii 2013 Studii critice 228 978-606-8353-63-0 Stoc

epuizat

87. Doina Bogdan-Dascălu Instersecția critică 2012 Studii critice 146 978-606-8353-64-7 Stoc

epuizat

88. Daniela Reghina Onu Un popas literar 2013 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 80 978-606-8353-65-4 Stoc

epuizat

89. Crișu Dascălu Colivia belgrădeană 2013 Poesis 120 978-606-8353-66-1 Stoc

epuizat

90. Ion Mirescu Romii. Drumuri și popasuri 2013 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 332 978-606-8353-67-8 Stoc

epuizat

91. Daniela Cărbunaru (Raicu) Datini, credințe și obiceiuri din plaiul cloșanilor 2013 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 210 978-606-8353-68-5 Stoc

epuizat

92. Adrian Dinu Rachieru 13 prozatori de ieri 2013 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 248 978-606-8353-69-2 Stoc

epuizat

93. Universitatea Tibiscus din Timișoara, Facultatea de Drept și Administrație Publică Drept civil. Teste grilă pentru pregătirea examenului de licență 2013 Universitas 128 978-606-8353-70-8 Stoc

epuizat

94. Ioan Sălcudean File din istoria românilor 2013 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 330 978-606-8353-71-5 Stoc

epuizat

95. Mihai Țopa Se-aud pâraiele cum curg… 2013 Poesis 228 978-606-8353-72-2 Stoc

epuizat

96. Constantin C. Gomboș In Memoriam Academicianul Florin Constantiniu (1933-2012) 2013 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 150 978-606-8353-73-9 Stoc

epuizat

97. Daniela Reghina Onu Memoria asumată Pagini din istoria evreilor 2013 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 98 978-606-8353-74-6 Stoc

epuizat

98. Istvan Berkeszi Istoria tipografiei și a presei timișorene 2013 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 492 978-606-8353-75-3 Stoc

epuizat

99. Evelyne Stănescu-Elmasry Mirajul Nilului 2013 Beletristică (Proză) 220 978-606-8353-76-0 Stoc

epuizat

100. Alexander Tietz Scrisori de la sălaș 2013 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 162 978-606-8353-77-7 Stoc

epuizat

101. Iosif Bogdan Scrieri. Folclor bănățean. Articole. Memorialistică 2013 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 226 978-606-8353-78-4 Stoc

epuizat

102. Acad.Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Panorama dramaturgiei postbelice românești 2013 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 578 978-606-8353-79-1 Stoc

epuizat

103. Petru E. Oancea Anotimpuri 2013 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 345 978-606-8353-80-7 Stoc

epuizat

104. Ion Marin Almăjan România cu pistolul la tâmplă 2013 Eseuri 206 978-606-8353-81-4 Stoc

epuizat

105. Ion Murariu „Când amintirile…” 2013 Jurnal 148 978-606-8353-82-1 Stoc

epuizat

106. Diana Gluck O ardele în alb 2013 Poesis 152 978-606-8353-83-8 Stoc

epuizat

107. Ana Pop Sîrbu Morfologia nopții 2013 Poesis 152 978-606-8353-84-5 Stoc

epuizat

108. Alina Martin-Mitrică Presa culturală timișeană în perioada interbelică 2014 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 330 978-606-8353-85-2 Stoc

epuizat

109. Dimitrie Lazăr Iancu Bistra.Timiș. Dunăre 2013 Jurnal de călătorie 164 978-606-8353-86-9 Stoc

epuizat

110. Universitatea Tibiscus din Timișoara, Facultatea de Drept și Administrație Publică Drept penal. Teste grilă pentru pregătirea examenului de licență 2013 Universitas 128 978-606-8353-87-6 Stoc

epuizat

111. Alexandru Doroghi Corespondențe

De la simbolismul din pictură la simbolismul din poezie

2013 Studii, Eseuri 148 978-606-8353-88-3 Stoc

epuizat

112. Marius Sala Portrete și evocări 2013 Eseuri 442 978-606-8353-89-0 35
113. Florin-Corneliu Popovici dincolo de L

prozemele în L major-albastru ale unui insomniac

2014 Poesis 246 978-606-8353-90-6 Stoc

epuizat

114. Mihai Țopa Drumeț printre slove

Poezii

2014 Poesis 144 978-606-8353-91-3 Stoc

epuizat

115. Mihai Țopa Vama cucului

Poezii

2014 Poesis 154 978-606-8353-92-0 Stoc

epuizat

116. Cornel Haranguș Incursiuni. Metafilosofie, Etică 2014 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 160 978-606-8353-93-7 Stoc

epuizat

117. Ion Iliescu Crochiuri publicistice

File din istoria culturii

2014 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 112 978-606-8353-94-4 Stoc

epuizat

118. Ion Iliescu Scrisori și mărturii din Banatul de ieri și de azi 2014 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 114 978-606-8353-95-1 Stoc

epuizat

119. Marcu Mihail Deleanu Literatura dialectală din Banat

Note. Bibliografie. Restituiri

2014 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 110 978-606-8353-96-8 Stoc

epuizat

120. Mutașcu Mihai; Dudaș Dacian Fiscalitate aplicată 2014 Științe Economice (Finanțe) 216 978-606-8353-97-5 Stoc

epuizat

121. Vasile Dudaș Banatul în anii primei conflagrații mondiale 2014 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 190 978-606-8353-98-2 Stoc

epuizat

122. Corina Bejan Vașca Expresivitatea limbajului poeziei religioase a lui Vasile Militaru 2014 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 426 978-606-8353-99-9 40
123. Ioan Andraș Biled 1462-2012. Monografie 2014 Studii Monografice 550 978-606-8643-00-7 Stoc

epuizat

124. Marcu Mihail Deleanu Pune, Doamne, pace-n țară! 2014 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 512 978-606-8643-01-4 Stoc

epuizat

125. Titus Crișciu Cu drag, Titus 2014 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 246 978-606-8643-02-1 Stoc

epuizat

126. Marcu Mihail Deleanu Trial 2014 Roman 192 978-606-8643-03-8 Stoc

epuizat

127. Ioan Rujoni Glorie cerească 2014 Poesis 78 978-606-8643-04-5 Stoc

epuizat

128. Prot.dr Vasile Petrica Academia Teologică Ortodoxă Română Caransebeș 2014 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 322 978-606-8643-05-2 Stoc

epuizat

129. Ion Marin Almăjan Biruit-a gândul…

Epistole din două veacuri

2014 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 464 978-606-8643-06-9 40
130. Maria Vertan Sigiliile târgurilor și localităților rurale din Banatul istoric (1760-1919) 2014 364 978-606-8643-07-6 110
131. Petru Jichici Graiul de acasă 2014 Poesis 66 978-606-8643-08-3 10
132. Simion Cătău Anotimp cu petale

Catrene, epigrame, epitafuri

2014 Tabla cu pioneze 56 978-606-8643-09-0 Stoc

epuizat

133. Georgia Ioana Trambuline 2014 Proză 322 978-606-8643-10-6 Stoc

epuizat

134. Mihai Țopa Lacrimi de ceară 2014 Poesis 188 978-606-8643-11-3 Stoc

epuizat

135. Mihai Țopa La umbra stelelor 2014 Poesir 136 978-606-8643-12-0 Stoc

epuizat

136. Alexandrina Chițu Sloganuri adunate din Piața Universității 2014 178 978-606-8643-13-7 Stoc

epuizat

137. Simion Todorescu În spiritul vremii 2014 Proză 184 978-606-8643-14-4 Stoc

epuizat

138. Paul Iorgovici Observații de limba rumânească 2014 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 270 978-606-8643-15-1 25
139. Ana Pop Sîrbu & Ilie Gyurcsik Versuri & Reversuri 2014 Poesis 178 978-606-8643-16-8 Stoc

epuizat

140. Ion Popovici Graiul bănățean 2014 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 480 978-606-8643-17-5 30
141. Bogdan Mihai Dascălu Imaginea lumii germane în literatura română 2014 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 516 978-606-8643-18-2 Stoc

epuizat

142. Vasile Petrica Titu Maiorescu și Banatul 2014 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 216 978-606-8643-19-9 Stoc

epuizat

143. Universitatea Tibiscus din Timișoara In honorem magistri Adrian Dinu Rachieru 2015 Volum omagial 400 978-606-8643-20-5 Stoc

epuizat

144. Universitatea Tibiscus din Timișoara, Facultatea de Drept și Administrație Publică Drept penal. Teste grilă 2015 Universitas 104 978-606-8643-21-2 Stoc

epuizat

145. Petru Jichici Floare cu spini 2015 Poesis 76 978-606-8643-22-9 10
146. Adrian Dinu Rachieru Elemente de antropologie socială și culturală 2015 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 216 978-606-8643-23-6 Stoc

epuizat

147. Luchici Radmila, Secoșan Nicoleta, Căprărescu Rocsanda ABC-ul sănătății 2015 Educație 28 978-606-8643-24-3 Stoc

epuizat

148. Iosif Bogdan Pagini de literatură și folclor 2015 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 200 978-606-8643-25-0 20
149. Ioan David Banatul. 1926-1930. Prima revistă literară bănățeană 2015 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 390 978-606-8643-26-7 30
150. Mihai Țopa Lacrimi de seară 2015 Poesis 178 978-606-8643-27-4 15
151. Ioan Mirescu Dragostea… în zare 2015 Poesis 186320 978-606-8643-28-1 Stoc

epuizat

152. Grațiela Benga Publicistica postbelică a lui Mircea Eliade 2015 Studii Monografice 978-606-8643-29-8 Stoc

epuizat

153. Simion Dănilă Belinț 730 (1285-2015) 2015 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 36 978-606-8643-30-4 Stoc

epuizat

154. Ion Murariu Consemnări critice 2015 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 162 978-606-8643-31-1 Stoc

epuizat

155. Petru Opruț Calea ferată forestieră și industrială „Trenu Mic” 2015 Studii Monografice 336 978-606-8643-32-8 Stoc

epuizat

156. Titus Crișciu Aniversați și alte scrieri 2015 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 240 978-606-8643-33-5 Stoc

epuizat

157. Tiberiu Stoia în dialog cu Vasile Bogdan În lume, prin lumi 2015 Mapamond 440 978-606-8643-34-2 25
158. Ana Pop Sîrbu Poesii 2015 Poesis 126 978-606-8643-35-9 Stoc

epuizat

159. Florin-Corneliu Popovici Max Blecher. Studiu monografic 2015 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 258 978-606-8643-36-6 Stoc

epuizat

160. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”; Societatea Enciclopedică a Banatului Enciclopedia Banatului. I Literatura 2015 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 884 978-606-8643-37-3

978-606-8643-38-0 (g)

Stoc

epuizat

161. Ion Marin Almăjan Mătușa mea Maria Theresia 2015 Roman 116 978-606-8643-39-7 30
162. Vasile Bogdan Și ține-te de Banat. Nerăbdarea timpului (I) 2015 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 542 978-606-8643-40-3

978-606-8643-41-0 (g)

35
163. Petru Pilu Gugulanu Viața ca joc. Romanul unei ecistențe istorisit lui Vasile Bogdan 2015 Personalități bănățene 514 978-606-8643-42-7 Stoc

epuizat

164. Dan Ionescu Sunt poet în fiecare zi 2015 Poesis 104 978-606-8643-43-4 Stoc

epuizat

165. Pop Lucia Lavinia Managementul carierei didactice în contextul descentralizării învățământului românesc 2015 Educație 80 978-606-8643-44-1 Stoc

epuizat

166. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” In honorem magistri Crișu Dascălu 75 2016 Volum omagial 364 978-606-8643-45-8 Stoc

epuizat

167. Viviana Poclid Dehelean Publicistica lui Mircea Eliade și opțiunile „tinerei generații” 2016 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 416 978-606-8643-46-5 Stoc

epuizat

168. Corina Mușuroi Genetica comportamentului uman în psihologie 2016 Sănătate 239 978-606-8643-47-2 Stoc

epuizat

169. Zvetlana-Mândruța Anghel Rol de sex și gen la adolescenți. Repere simato-psiho-sociale 2016 Sănătate 280 978-606-8643-48-9 Stoc

epuizat

170. Petru Opruț Biserica Ortodoxă Română Valea-Bistrei

70 ani de la zidirea sfintei biserici 1946-2016

2016 Studii monografice 106 978-606-8643-49-6 Stoc

epuizat

171. Alexandru Ruja Spiritul cultural al Timișoarei 2016 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 216 978-606-8643-50-2 25
172. Petru Opruț Biserica Ortodoxă din Voislova 2016 Studii monografice 32 978-606-8643-51-9 Stoc

epuizat

173. Victor Vlad Delamarina Scrieri 2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 448 978-606-8643-52-6 25
174. Adam Răchitovan Timișoara 813 2016 Însemnări 40 978-606-8643-53-3 Stoc

epuizat

175. Hârceagă Constanța La casa cu Feți-Frumoși 2016 Poesis 48 978-606-8643-54-0 Stoc

epuizat

176. Cornel Haranguș Reverii filosofice 2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 268 978-606-8643-55-7 Stoc

epuizat

177. Ioan Mirescu Isus este viața mea 2016 Poesis 154 978-606-8643-56-4 15
178. Adam Răchitovan Mehala – Banat în miniatură 2016 Studii monografice 62 978-606-8643-57-1 Stoc

epuizat

179. Liliana Ardelean Templul iubirii 2016 Roman 344 978-606-8643-58-8 20
180. Vasile Bogdan Lugojul în nesfârșirea clipei I 2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 374 978-606-8643-59-5 (g)

978-606-8643-60-1 (I)

Stoc

epuizat

181. Vasile Bogdan Lugojul în nesfârșirea clipei II 2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 380 978-606-8643-59-5 (g)

978-606-8643-61-8 (II)

Stoc

epuizat

182. Ed.îngrijită de Ioan Liuț Antologie de poezie în grai bănățean pentru copii 2016 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 320 978-606-8643-62-5 Stoc

epuizat

183. Mihai Vișan, Daniel Crecan Mihail Gașpar

Un corifeu al culturii bănățene

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 264 978-606-8643-63-2 Stoc

epuizat

184. Ana Pop Sîrbu Eudemonie 2016 Poesis 168 978-606-8643-64-9 Stoc

epuizat

185. Constanța Sylvia Hârceagă Acorduri târzii 2016 Poesis 108 978-606-8643-65-6 Stoc

epuizat

186. Titus Crișciu Adunate din sertar 2016 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 192 978-606-8643-66-3 Stoc

epuizat

187. Acad. Română, Fil. Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Paul Iorgovici – 250 2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 96 978-606-8643-67-0 15
188. Acad. Română, Fil. Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Sorin Titel – 80 2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 168 978-606-8643-68-7 17,70
189. Teodor Bulza Umbra care mă însoțește 2016 Memorialistică 256 978-606-8643-69-4 Stoc

epuizat

190. David Blidariu Scrieri

Scrieri I. Versuri

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 476 978-606-8643-70-0 (g)

978-606-8643-71-7 (I)

Stoc

epuizat

191. Acad. Română, Fil. Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Enciclopedia Banatului

I. Literatura

Ed. a-II-a

2016 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 734 978-606-8643-72-4

978-606-8643-78-6 (g.ed.II)

130
192. Ioan Popovici Bănățeanul Scrieri

Scrieri I. Proza

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 290 978-606-8643-73-1 (g)

978-606-8643-74-8 (I)

25
193. Eugen Todoran Scrieri

Scrieri I. Studii și articole (1937-1956)

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 338 978-606-8643-75-5 (g)

978-606-8643-76-2 (I)

30
194. Ion Marin Almăjan Ochiul neadormit al bufniței 2016 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 310 978-606-8643-77-9 28
195. Ion Scorobete Boema de strictă interpretare 2016 Poesis 96 978-606-8643-79-3 Stoc

epuizat

196. Silvia C. Negru Lumina ochilor 2017 Poesis 106 978-606-8643-80-9 Stoc

epuizat

197. Adam Răchitovan Mehala cel mai vechi cartier din Timișoara 2017 Monografie 64 978-606-8643-81-6 Stoc

epuizat

198. Ioana Dehelean și Karla Mețiu Povestea literelor năzdrăvane

Îndrumător de scriere pt. clasa I

2017 Carte pentru copii 56 978-606-8643-82-3 Stoc

epuizat

199. Alexandru Ruja Poetul Aron Cotruș într-o teză de doctorat de Alexandru Ruja 2017 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 140 978-606-8643-83-0 25
200. Adina Luciana Hrelescu Roșu Crăciun fermecat 2017 Poesis 30 978-606-8643-84-7 Stoc

epuizat

201. Viviana Milivoievici Albastru-Infinit 2017 Poesis 96 978-606-8643-85-4 Stoc

epuizat

202. Felicia Pană Flori de mai 2017 Poesis 66 978-606-8643-86-1 Stoc

epuizat

203. Ioan David, Viviana Milivoievici Tradiții ale presei științifice. Lucrările prezentate la Congresul Internațional de Istorie a Presei 2017 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 604 978-606-8643-87-8 50,50
204. Alexandrina Chițu Părintele Arsenie Boca – Sfântul românilor 2017 Studii ecleziastice 92 978-606-8643-88-5 10
205. Academia Română, Fil. Timișoara In honorem magistri Costa Roșu 70 2017 Volum omagial 412 978-606-8643-89-2 70
206. Titu Maiorescu Scrieri I. Memorialistică 2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 864 978-606-8643-90-8 (I)

978-606-8643-92-2 (g)

Stoc

epuizat

207. Titu Mariorescu Scrieri II. Memorialistică 2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 1066 978-606-8643-91-5 (II)

978-606-8643-92-2 (g)

Stoc

epuizat

209. Diana Otiman Blidariu Fire trândăfire… sau Literatura obiceiurilor de înmormântare în Valea Almăjului 2017 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 230 978-606-8643-93-9 25
210. Andreea Valeria Andraș Atelierul de roluri Andraș Party

Texte dramatizate pt. spectacole, serbări, cluburi de creație

2017 Educație 104 978-606-8643-94-6

978-606-8643-96-0 (G)

Stoc

epuizat

211. Academia Română, Fil. Timișoara In honorem magistri Păun Ion Otiman 75 2017 Volum omagial 492 978-606-8643-95-3 Stoc

epuizat

212. Jim Kacian și Eugen Popin No way not/Prins – Trupul țărânei/The body of dust 2017 Poesis 92 978-606-8643-97-7 Stoc

epuizat

213. Liliana Ardelean Pașii ologului

Povestea unui învingător

2017 Roman 288 978-606-8643-98-4 22
214. Ciprian Radovan Arta timpului meu 2017 Studii și Cercetări Umaniste (Istoria Artei) 330 978-606-8643-99-1 Stoc

epuizat

215. Vasile Bogdan Și ține-te de Banat II. Biserica răstignită 2017 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 544 978-606-999-000-1 30
216. Grațiela Benga V.V. Delamarina Monografie 2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 210 978-606-999-002-5 30
217. Iancău Diana, Iancu Liana Hora literelor I 2017 Educație 56 978-606-999-001-8 (G)

978-606-999-003-2 (I)

Stoc

epuizat

218. Iancău Diana, Iancu Liana Hora literelor II 2017 Educație 56 978-606-999-004-9 (II) Stoc

epuizat

219. Titus Crișciu Întâlniri memorabile 2017 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 208 978-606-999-005-6 Stoc

epuizat

220. Eugen Todoran Scrieri II Studii și articole 2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 36 978-606-999-006-3 30
221. Alexandru Ruja Confluențe critice 2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 280 978-606-999-007-0 25
222. Paula Sabău Daniel Turcea

Monografie

2017 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 374 978-606-999-008-7 25
223. Carmen Camelia Rădulescu Singurătatea vulturului 2017 Poesis 166 978-606-999-009-4 Stoc

epuizat

224. Academia Română, Fil. Timișoara In honorem magistrae Doina Bogdan-Dascălu 75 2017 Volum omagial 300 978-606-999-010-0 Stoc

epuizat

225. Societatea Enciclopedică a Banatului In honorem magistrae Diana Otiman-Blidariu 2017 Volum imagial 290 978-606-999-011-7 Stoc

epuizat

226. Dan N. Buruleanu, Victor Cociuba Vinga – Istorie și imagini 2017 Studii monografice 208 978-606-999-012-4 Stoc

epuizat

227. Delia Badea Ioan Popovici Bănățeanul

Scrieri vol. II. Varia

2017 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 428 978-606-999-013-1 35
228. Nicolae Danciu Petniceanu Zariștea din ulița copilăriei 2017 Studii monografice 300 978-606-999-014-8 Stoc

epuizat

229. Mihai Țopa Clopote în amurg

Poezii

2017 Poesis 274 978-606-999-015-5 Stoc

epuizat

230. Ana Pop Sîrbu Sunet în Re minor 2017 Poesis 198 978-606-999-016-2 Stoc

epuizat

231. Angeru Luciana Lucian Blaga

Motive poetice

2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 128 978-606-999-017-9 Stoc

epuizat

232. Petru Opruț Biserica creștină baptistă „Emanuel” Voislova. 10 ani de la zidirea noului edificiu al casei de Rugăciuni 2007-2017 2017 Studii monografice 194 978-606-999-018-6 Stoc

epuizat

233. Alex Amalia Călin Viața ca un maraton 2017 Poesis 128 978-606-999-019-3 Stoc

epuizat

234. Silvia C. Negru Pânze neîntoarse 2018 Poesis 96 978-606-999-020-9 Stoc

epuizat

235. Ioan Adrian La o cafea… 2018 Poesis 210 978-606-999-021-6 23
236. Eugen Beltechi Graiurile din Almăj. Fonetica 2018 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 312 978-606-999-022-3 30
237. Mihai Vișan, Daniel Crecan, Ciprian Costiș Biserică și comunitate în protopopiatul Bocșei (1892-1950) 2018 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 382 978-606-999-023-0 Stoc

epuizat

238. Constantin Gomboș Focul căzut din cer 2018 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 231 978-606-999-024-7 35
239. Societatea Enciclopedică a Banatului In honorem magistri. Simion Dănilă 75 2018 Volum omagial 630 978-606-999-025-4 Stoc

epuizat

240. Viviana Milivoievici, Iasmina Milivoievici Năzdrăvăniile lui Toricel 2018 Povești adevărate 94 978-606-999-026-1 Stoc

epuizat

241. Ioana Dehelean Rucsacul buclucaș 2018 Educație 48 978-606-999-027-8 Stoc

epuizat

242. Acad.Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Unitatea limbii și culturii române 2018 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 1174 978-606-999-028-5 Stoc

epuizat

243. Acad.Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Să fii tu însuți în viforul timpului. 1 Decembrie 1918, o zi pt. istorie 2018 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 796 978-606-999-029-2 70
244. Constanța Sylvia Hârceagă Poemele Cernei 2018 Poesis 76 978-606-999-030-8 Stoc

epuizat

245. Liliana Ardelean Regina deportată 2018 Roman 406 978-606-999-031-5 25
246. Ioan Mirescu Isus este o altă viață 2018 Poesis 76 978-606-999-032-2 10
247. Ioan Mirescu Isus este izvorul vieții 2018 Poesis 198 978-606-999-033-9 19,50
248. Silvia C. Negru Lumini fugare 2018 Poesis 66 978-606-999-034-6 Stoc

epuizat

249. Silvia C. Negru Cântecul pământului 2018 Poesis 122 978-606-999-035-3 Stoc

epuizat

250. Nicolae Opriș Jurnal din Primul Război Mondial 1914-1918 2018 Jurnal 200 978-606-999-036-0 Stoc

epuizat

251. Mihai Țopa Anotimpuri literare 2018 Poesis 204 978-606-999-037-7 18
252. Mihai Țopa Puf de păpădie 2018 Poesis 56 978-606-999-038-4 7
253. Irina Goanță Singur printre oameni 2018 Roman 266 978-606-999-039-1 Stoc

epuizat

254. C.A. Balaș Misiune personală

Primul pas în programul „Ești arhitectul vieții tale”

2018 Educație 130 978-606-999-040-7 Stoc

epuizat

255. Ana Pop Sîrbu Lodovica 2019 Roman 164 978-606-999-041-4 Stoc

epuizat

256. Arcadie Pascu Povestea vieții mele 2018 Roman 210 978-606-999-042-1 Stoc

epuizat

257. Daniela Marcheti, Ionel Bota Anul 1868. Eminescu și Banatul istoric

Spectacolele Trupei Pascaly la Oravița

2018 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 86 978-606-999-043-8 Stoc

epuizat

258. Ion Marin Almăjan Orgoliile orașului regal 2018 Roman 364 978-606-999-044-5 35
259. Nemeth Ferenc Presa de limbă maghiară din Banatul sârbesc (1872-1918) 2018 Istoria presei (Presa bănățeană) 338 978-606-999-045-2 Stoc

epuizat

260. Delia Badea Ioan Popovici Bănățeanul

Topografia unui destin

2018 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 224 978-606-999-046-9 30
261. Constanța Sylvia Hârceagă Aici, sub rotirea antenei 2018 Poesis 80 978-606-999-047-6 Stoc

epuizat

262. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Banatul și Unirea cea mare 2018 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 488 978-606-999-048-3 40
263. Nicolae Pătruț Copil, în satul de piatră 2018 Însemnări 144 978-606-999-049-0 Stoc

epuizat

264. Fundația Ateneul Cultural „Ștefan Goanță” Tradiții, arte și literatură, vol. IV 2018 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 240 978-606-999-050-6 Stoc

epuizat

265. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Pe urmele generalului Henri Mathias Berthelot în România 2018 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 134 978-606-999-051-3 15
266. Eugen Todoran Scrieri III

Studii și articole (1967-1976)

2018 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 434 978-606-999-052-0 35
267. Ionel Bota Oravița și contribuția ținutului cărășan la Marea Unire a românilor 2018 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 212 978-606-999-053-7 Stoc

epuizat

268. Ioța Boldurian Întristaria 2018 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 216 978-606-999-054-4 Stoc

epuizat

269. Margareta Bogdan Copil într-o lume în flăcări 2018 Memorii 126 978-606-999-055-1 Stoc

epuizat

270. Titu Maiorescu Scrieri III. Memorialistică 2018 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 824 978-606-999-056-8 Stoc

epuizat

271. Corneliu Vadim Tudor Nestemate pentru sufletul românesc 2018 Poesis 140 978-606-999-057-5 17
272. Petru Opruț Biserica Ortodoxă Română Voislova 2018 Studii monografice 790 978-606-999-058-2 Stoc

epuizat

273. Maria Micle Dialectul literar bănățean

Privire specială asupra epocii moderne

2018 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 296 978-606-999-059-9 Stoc

epuizat

274. Silvia C. Negru Poeme în Andoria 2019 Poesis 102 978-606-999-060-5 Stoc

epuizat

275. Corina Bejan Frățilă Buteni. Coordonate istorice și culturale 2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 188 978-606-999-061-2 Stoc

epuizat

276. Veronica Banaj Aventură făgăduită 2019 Poesis 160 978-606-999-062-9 Stoc

epuizat

277. Alexandru Kosa Organizarea militară în Banatul Medieval, sec. XIV-XVI 2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 408 978-606-999-063-6 70
278. Dorina Măgărin Galeria oglinzilor 2019 Proză scurtă 244 978-606-999-064-3 Stoc

epuizat

279. Mihai Țopa Alte anotimpuri literare 2019 Poesis 200 978-606-999-065-0 16,90
280. Mihai Țopa Printre valuri de istorii 2019 Poesis 242 978-606-999-066-7 19,50
281. Romulus Pîrvu Album de familie 2019 Album de familie 422 978-606-999-067-4 45
282. Jurca Rovina Noua promisiune 2019 Roman 290 978-606-999-069-8 25
283. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Banatul și culisele Conferinței de Pace de la Paris 2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 564 978-606-999-070-4 53
284. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Centenarul Banatului 1919-2019 2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 712 978-606-999-071-1 Stoc

epuizat

285. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” In honorem magistri Alexandru Ruja 75 2019 Volum omagial 468 978-606-999-072-8 68,50
286. Răzvan Oprișor Cheile fermecate 2019 Carte pentru copii 80 978-606-999-073-5 Stoc

epuizat

287. Mihai Țopa Ninge cu petale albe 2019 Poesis 160 978-606-999-074-2 15
288. Ioana Dehelean, Karla Mețiu Cărticica mea de istorie

Vol. I

2019 Educație 32 978-606-999-075-9 (G)

978-606-999-076-6 (I)

Stoc

epuizat

289. Florin-Corneliu Popovici Printre proprietarii de cuvinte (cursă hermeneutică) Cronici de întâmpinare și alte texte 2019 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 600 978-606-999-077-3 58
290. Fundația Culturală Ștefan Goanță Tradiții, arte și literatură vol. V 2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 270 978-606-999-078-0 30
291. Veronica Balaj Restituiri culturale bănățene 2019 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 978-606-999-079-7 20
292. Ion Popovici Graiul bănățean ed. II 2019 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 514 978-606-999-080-3 45
293. Virgil Birou Scrieri I. Oameni și locuri din Caraș 2019 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 682 978-606-999-081-0 (G)

978-606-999-082-7 (I)

55,50
294. Alex Amalia Călin The Echo in the mirrors I 2019 Roman 334 978-606-999-068-1 (G)

978-606-999-083-4  (I)

35
295. Alex Amalia Călin The Echo in the mirrors II 2019 Roman 452 978-606-999-084-1 (II) 48
296. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” In honorem magistri Ioan Hațegan 70 2019 Volum omagial 408 978-606-999-085-8 Stoc

epuizat

297. Mihai Țopa Pe aleile cu scriitori 2019 Poesis 198 978-606-999-086-5 20
298. Mihai Vișan, Daniel Crecan Istorie și administrație la Bocșa multiseculară 2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 512 978-606-999-087-2 Stoc

epuizat

299. Silvia C. Negru Harpa de piatră 2020 Poesis 134 978-606-999-088-9 Stoc

epuizat

300. Simona Bursașiu, Diana Simionescu Book of abstract 4th Edition 2019 Universitas X 978-606-999-089-6 Stoc

epuizat

301. Vasile Petrica Damaschin Bojincă, enciclopedist uitat (1802-1869) 2019 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 210 978-606-999-090-2 Stoc

epuizat

302. Ioana Dehelean, Karla Mețiu Cărticica mea de istorie 

Vol. II

2020 Educație 50 978-606-999-091-9 Stoc

epuizat

303. Constanța Sylvia Hârceagă Poeme istorico-legendare 2020 Poesis 142 978-606-999-092-6 Stoc

epuizat

304. Diacon prof. Teodor V. Damșa … Și dincolo de gratii 2020 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 88 978-606-999-093-3 15
305. Ioan Hațegan Cultură și civilizație medievală la Mureșul de Jos

Comunități, populație și habitat într-un spațiu de interferențe culturale

2020 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale) 292 978-606-999-094-0 Stoc

epuizat

306. Preot dr. Ionel Popescu Ecouri perene de lumină și credință din Țara Sfântă

Pelerini bănățeni la locurile sfinte din Israel

2020 Jurnal de călătorie 320 978-606-999-095-7 40
307. Ioan Ionescu, Lenuța Poenaru Neamul meu (asdendenți, descențenți și colaterali 2020 Album de familie 148 978-606-999-096-4 Stoc

epuizat

308. Dorina Măgărin Publicistica literară românească din Banat 2020 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 392 978-606-999-097-1 Stoc

epuizat

309. Marcel Sămânță Transbordarea 2020 Eseu 224 978-606-999-098-8 25
310. Ioan Hațegan Legendele Timișoarei

Vol. IV

Timișoara în prima jumătate de secol XIX

2020 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 60 978-606-999-099-5 28,50
311. Dorina Măgărin Idiomela nababului 2020 Proză scurtă 262 978-606-999-102-2 Stoc

epuizat

312. Dănilă Surulescu Simfonia eternei iubiri 2020 Poesis 290 978-606-999-101-5 Stoc

epuizat

313. Alexandru Ruja Confluențe literare 2020 Studii și cercetări umaniste

Istorie și studii culturale

300 978-606-999-103-9 35

Tabel cu cărțile publicate la Editura David Press Print în perioada 2015 – 2020

List of books published at David Press Print Publishing House between 2015-2020

 

Nr.
Crt
Crt. No. 
Autor

Author 

Titlul

Title 

An apariție

Year of appearance

Colecția

Collection 

Pagini

No. Of pages 

ISBN

ISBN Code 

Preț

Price 

1. Universitatea Tibiscus din Timișoara

Tibiscus University in Timisoara

In honorem magistri Adrian Dinu Rachieru

In honorem magistri Adrian Dinu Rachieru

2015 Volum omagial

Homage volume

400 978-606-8643-20-5 Stoc epuizat

Out of stock

2. Universitatea Tibiscus din Timișoara, Facultatea de Drept și Administrație Publică

Tibiscus University in Timisoara, Faculty of Law and Public Administration

Drept penal. Teste grilă

Criminal law. Multiple choice tests.

2015 Universitas

Universitas 

104 978-606-8643-21-2 Stoc epuizat

Out of stock

3. Petru Jichici Floare cu spini

A flower with thorns

2015 Poesis

Poesis/Poetry

76 978-606-8643-22-9 10,00
4. Adrian Dinu Rachieru Elemente de antropologie socială și culturală

Elements of social and cultural anthropology 

2015 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

216 978-606-8643-23-6 Stoc epuizat

Out of stock

5. Luchici Radmila, Secoșan Nicoleta, Căprărescu Rocsanda ABC-ul sănătății

The ABC’s of health 

2015 Educație

Education 

28 978-606-8643-24-3 Stoc epuizat

Out of stock

6. Iosif Bogdan Pagini de literatură și folclor

Pages of literature and folklore 

2015 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

200 978-606-8643-25-0 20,00
7. Ioan David Banatul. 1926-1930. Prima revistă literară bănățeană

Banat. 1926-1930. The first literary magazine in Banat.

2015 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

390 978-606-8643-26-7 30,00
8. Mihai Țopa Lacrimi de seară

Evening teardrops 

2015 Poesis

Poesis/Poetry

178 978-606-8643-27-4 15,00
9. Ioan Mirescu Dragostea… în zare

Love…on the horizon

2015 Poesis

Poesis/Poetry

186 978-606-8643-28-1 Stoc epuizat

Out of stock

10. Grațiela Benga Publicistica postbelică a lui Mircea Eliade

Mircea Eliade’s postwar publishing activity

2015 Studii Monografice

Monographic Studies 

320 978-606-8643-29-8 Stoc epuizat

Out of stock

11. Simion Dănilă Belinț 730 (1285-2015)

Belinț 730 (1285-2015)

2015 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

36 978-606-8643-30-4 Stoc epuizat

Out of stock

12. Ion Murariu Consemnări critice

Critical records

2015 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

162 978-606-8643-31-1 Stoc epuizat

Out of stock

13. Petru Opruț Calea ferată forestieră și industrială „Trenu Mic”

“Little Train” industrial and forest railway

2015 Studii Monografice

Monographic Studies 

336 978-606-8643-32-8 Stoc epuizat

Out of stock

14. Titus Crișciu Aniversați și alte scrieri

Celebrated and other writings 

2015 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

240 978-606-8643-33-5 Stoc epuizat

Out of stock

15. Tiberiu Stoia în dialog cu Vasile Bogdan În lume, prin lumi

In the world, through the worlds

2015 Mapamond

Travel diary

440 978-606-8643-34-2 25,00
16. Ana Pop Sîrbu Poesii

Poesii/Poems

2015 Poesis

Poesis/Poetry

126 978-606-8643-35-9 Stoc epuizat

Out of stock

17. Florin-Corneliu Popovici Max Blecher. Studiu monografic

Max Blecher. A monographic study

2015 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

258 978-606-8643-36-6 Stoc epuizat

Out of stock

18. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”; Societatea Enciclopedică a Banatului

Romanian Academy, Timisoara Branch; „Titu Maiorescu” Institute of Banatic Studies; The Encyclopaedic Society in Banat

Enciclopedia Banatului. I Literatura

The Encyclopaedia of Banat. I. Literature 

2015 Studii și cercetări umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

884 978-606-8643-37-3

978-606-8643-38-0 (g)

Stoc epuizat

Out of stock

19. Ion Marin Almăjan Mătușa mea Maria Theresia

My aunt Maria Theresia

2015 Roman

Novel 

116 978-606-8643-39-7 30,00
20. Vasile Bogdan Și ține-te de Banat. Nerăbdarea timpului (I)

And hold on to Banat. 

The eagerness of time (I)

2015 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

542 978-606-8643-40-3

978-606-8643-41-0 (g)

35,00
21. Petru Pilu Gugulanu Viața ca joc. Romanul unei existențe istorisit lui Vasile Bogdan

Life as a game. The novel of a lifetime told to Vasile Bogdan

2015 Personalități bănățene

Personalities in Banat

514 978-606-8643-42-7 Stoc epuizat

Out of stock

22. Dan Ionescu Sunt poet în fiecare zi

I am a poet every day

2015 Poesis

Poesis/Poetry

104 978-606-8643-43-4 Stoc epuizat

Out of stock

23. Pop Lucia Lavinia Managementul carierei didactice în contextul descentralizării învățământului românesc

Teaching career management in the context of the decentralisation of the Romanian educational system

2015 Educație

Education

80 978-606-8643-44-1 Stoc epuizat

Out of stock

24. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Romanian Academy, Timisoara Branch; „Titu Maiorescu” Institute of Banatic Studies

In honorem magistri Crișu Dascălu 75

In honorem magistri Crișu Dascălu 75

2016 Volum omagial

Homage volume

364 978-606-8643-45-8 Stoc epuizat

Out of stock

25. Viviana Poclid Dehelean Publicistica lui Mircea Eliade și opțiunile „tinerei generații”

Mircea Eliade’s publishing activity and the “younger generations’” options  

2016 Studii și cercetări umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

416 978-606-8643-46-5 Stoc epuizat

Out of stock

26. Corina Mușuroi Genetica comportamentului uman în psihologie

The genetics of the human behaviour in psychology 

2016 Sănătate

Health 

239 978-606-8643-47-2 Stoc epuizat

Out of stock

27. Zvetlana-Mândruța Anghel Rol de sex și gen la adolescenți. Repere somato-psiho-sociale

Gender and sex role at teenagers. Somatosensory-psycho-social benchmarks. 

2016 Sănătate

Health 

280 978-606-8643-48-9 Stoc epuizat

Out of stock

28. Petru Opruț Biserica Ortodoxă Română Valea-Bistrei

70 ani de la zidirea sfintei biserici 1946-2016

Valea-Bistrei Romanian Orthodox Church. 70 years since its construction 1946-2016

2016 Studii Monografice

Monographic Studies

106 978-606-8643-49-6 Stoc epuizat

Out of stock

29. Alexandru Ruja Spiritul cultural al Timișoarei

Timisoara’s cultural spirit

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

216 978-606-8643-50-2 25,00
30. Petru Opruț Biserica Ortodoxă din Voislova

The Orthodox Church in Voislova 

2016 Studii monografice

Monographic Studies

32 978-606-8643-51-9 Stoc epuizat

Out of stock

31. Victor Vlad Delamarina Scrieri

Writings 

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology) 

448 978-606-8643-52-6 25,00
32. Adam Răchitovan Timișoara 813

Timisoara 813

2016 Însemnări

Records 

40 978-606-8643-53-3 Stoc epuizat

Out of stock

33. Hârceagă Constanța La casa cu Feți-Frumoși

To the Prince Charming’s house 

2016 Poesis

Poesis/Poetry

48 978-606-8643-54-0 Stoc epuizat

Out of stock

34. Cornel Haranguș Reverii filosofice

Philosophical day-dreaming 

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

268 978-606-8643-55-7 Stoc epuizat

Out of stock

35. Ioan Mirescu Isus este viața mea

Jesus is my life

2016 Poesis

Poesis/Poetry

154 978-606-8643-56-4 15,00
36. Adam Răchitovan Mehala – Banat în miniatură

Mehala – Banat in miniature 

2016 Studii monografice

Monographic Studies

62 978-606-8643-57-1 Stoc epuizat

Out of stock

37. Liliana Ardelean Templul iubirii

The love temple

2016 Roman

Novel 

344 978-606-8643-58-8 20,00
38. Vasile Bogdan Lugojul în nesfârșirea clipei I

Lugoj in a never-ending moment I

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

374 978-606-8643-59-5 (g)

978-606-8643-60-1 (I)

Stoc epuizat

Out of stock

39. Vasile Bogdan Lugojul în nesfârșirea clipei II

Lugoj in a never-ending moment II

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

380 978-606-8643-59-5 (g)

978-606-8643-61-8 (II)

Stoc epuizat

Out of stock

40. Ed.îngrijită de Ioan Liuț Antologie de poezie în grai bănățean pentru copii

An anthology of poetry for children in the language of Banat 

2016 Studii și cercetări umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology) 

320 978-606-8643-62-5 Stoc epuizat

Out of stock

41. Mihai Vișan, Daniel Crecan Mihail Gașpar

Un corifeu al culturii bănățene

Mihail Gaspar. A cultural coryphaeus in Banat 

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies) 

264 978-606-8643-63-2 Stoc epuizat

Out of stock

42. Ana Pop Sîrbu Eudemonie

Eudemonia 

2016 Poesis

Poesis/Poetry

168 978-606-8643-64-9 Stoc epuizat

Out of stock

43. Constanța Sylvia Hârceagă Acorduri târzii

Late chords 

2016 Poesis

Poesis/Poetry

108 978-606-8643-65-6 Stoc epuizat

Out of stock

44. Titus Crișciu Adunate din sertar

Gathered from the drawer 

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

192 978-606-8643-66-3 Stoc epuizat

Out of stock

45. Acad. Română, Fil. Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Romanian Academy, Timisoara Branch; „Titu Maiorescu” Institute of Banatic Studies

Paul Iorgovici – 250

Paul Iorgovici – 250

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

96 978-606-8643-67-0 15,00
46. Acad. Română, Fil. Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Romanian Academy, Timisoara Branch; „Titu Maiorescu” Institute of Banatic Studies

Sorin Titel – 80

Sorin Titel – 80

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

168 978-606-8643-68-7 17,70
47. Teodor Bulza Umbra care mă însoțește

The shadow that accompanies me

2016 Memorialistică

Memoirs

256 978-606-8643-69-4 Stoc epuizat

Out of stock

48. David Blidariu Scrieri

Scrieri I. Versuri

Writings 

Writings I. Lyrics 

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

476 978-606-8643-70-0 (g)

978-606-8643-71-7 (I)

Stoc epuizat

Out of stock

49. Acad. Română, Fil. Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Romanian Academy, Timisoara Branch; „Titu Maiorescu” Institute of Banatic Studies

Enciclopedia Banatului

I. Literatura

Ed. a-II-a

The Encyclopaedia of Banat. I. Literature

Second edition 

2016 Studii și cercetări umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

734 978-606-8643-72-4

978-606-8643-78-6 (g.ed.II)

130,00
50. Ioan Popovici Bănățeanul Scrieri

Scrieri I. Proza

Writings 

Writings I. Prose 

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

290 978-606-8643-73-1 (g)

978-606-8643-74-8 (I)

25,00
51. Eugen Todoran Scrieri

Scrieri I. Studii și articole (1937-1956)

Writings 

Writings I. Studies and articles (1937-1956)

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies) 

338 978-606-8643-75-5 (g)

978-606-8643-76-2 (I)

30,00
52. Ion Marin Almăjan Ochiul neadormit al bufniței

The owl’s vigilant eye

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

310 978-606-8643-77-9 28,00
53. Ion Scorobete Boema de strictă interpretare

Strict interpretation Bohemian 

2016 Poesis

Poesis/Poetry

96 978-606-8643-79-3 Stoc epuizat

Out of stock

54. Silvia C. Negru Lumina ochilor

The light of the eyes

2017 Poesis

Poesis/Poetry

106 978-606-8643-80-9 Stoc epuizat

Out of stock

55. Adam Răchitovan Mehala cel mai vechi cartier din Timișoara

Mehala – the oldest neighborhood in Timisoara 

2017 Monografie

Monograph

64 978-606-8643-81-6 Stoc epuizat

Out of stock

56. Ioana Dehelean și Karla Mețiu Povestea literelor năzdrăvane

Îndrumător de scriere pt. clasa I

The story of the enchanted letters. Writing guide for the first grade

2017 Carte pentru copii

Children’s book

56 978-606-8643-82-3 14,28
57. Alexandru Ruja Poetul Aron Cotruș într-o teză de doctorat de Alexandru Ruja

The poet Aron Cotrus in a doctoral thesis by Alexandru Ruja

2017 Studii și cercetări umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

140 978-606-8643-83-0 25,00
58. Adina Luciana Hrelescu Roșu Crăciun fermecat

A magical Christmas 

2017 Poesis

Poesis/Poetry 

30 978-606-8643-84-7 Stoc epuizat

Out of stock

59. Viviana Milivoievici Albastru-Infinit

Infinite-Blue 

2017 Poesis

Poesis/Poetry

96 978-606-8643-85-4 Stoc epuizat

Out of stock

60. Felicia Pană Flori de mai

May flowers 

2017 Poesis

Poesis/Poetry

66 978-606-8643-86-1 Stoc epuizat

Out of stock

61. Ioan David, Viviana Milivoievici Tradiții ale presei științifice. Lucrările prezentate la Congresul Internațional de Istorie a Presei

Traditions of the scientific Press. The papers presented at the History of Press International Congress

2017 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

604 978-606-8643-87-8 50,50
62. Alexandrina Chițu Părintele Arsenie Boca – Sfântul românilor

Father Arsenie Boca – Romanians’ Saint

2017 Studii ecleziastice

Ecclesiastic studies 

92 978-606-8643-88-5 10,00
63. Academia Română, Fil. Timișoara

Romanian Academy, Timisoara Branch

In honorem magistri Costa Roșu 70

In honorem magistri Costa Roșu 70

2017 Volum omagial

Homage volume

412 978-606-8643-89-2 70,00
64. Titu Maiorescu Scrieri I. Memorialistică

Writings I. Memoirs 

2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

864 978-606-8643-90-8 (I)

978-606-8643-92-2 (g)

Stoc epuizat

Out of stock

65. Titu Mariorescu Scrieri II. Memorialistică

Writings II. Memoirs

2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology) 

1066 978-606-8643-91-5 (II)

978-606-8643-92-2 (g)

Stoc epuizat

Out of stock

66. Diana Otiman Blidariu Fire trândăfire… sau Literatura obiceiurilor de înmormântare în Valea Almăjului

Broken threads…or the funeral custom’s  literature in Almaj Valley 

2017 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

230 978-606-8643-93-9 25,00
67. Andreea Valeria Andraș Atelierul de roluri Andraș Party

Texte dramatizate pt. spectacole, serbări, cluburi de creație

Andras Party role workshop

Dramatized texts for shows, celebrations, creative clubs

2017 Educație

Education 

104 978-606-8643-94-6

978-606-8643-96-0 (G)

Stoc epuizat

Out of stock

68. Academia Română, Fil. Timișoara

Romanian Academy, Timisoara Branch

In honorem magistri Păun Ion Otiman 75

In honorem magistri Păun Ion Otiman 75

2017 Volum omagial

Homage volume

492 978-606-8643-95-3 Stoc epuizat

Out of stock

69. Jim Kacian și Eugen Popin No way not/Prins – Trupul țărânei/The body of dust 2017 Poesis

Poesis/Poetry

92 978-606-8643-97-7 Stoc epuizat

Out of stock

70. Liliana Ardelean Pașii ologului

Povestea unui învingător

A crippled man’s steps. A winner’s story

2017 Roman

Novel 

288 978-606-8643-98-4 16,50
71. Ciprian Radovan Arta timpului meu

The Art of my time

2017 Studii și Cercetări Umaniste (Istoria Artei)

Humanistic studies and research (History of Arts)

330 978-606-8643-99-1 Stoc epuizat

Out of stock

72. Vasile Bogdan Și ține-te de Banat II. Biserica răstignită

And hold on to Banat II. The crucified Church. 

2017 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

544 978-606-999-000-1 30,00
73. Grațiela Benga V.V. Delamarina Monografie

V.V. Delamarina Monograph

2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

210 978-606-999-002-5 30,00
74. Iancău Diana, Iancu Liana Hora literelor I

The letters’ round dance I

2017 Educație

Education 

56 978-606-999-001-8 (G)

978-606-999-003-2 (I)

Stoc epuizat

Out of stock

75. Iancău Diana, Iancu Liana Hora literelor II

The letters’ round dance II

2017 Educație

Education 

56 978-606-999-004-9 (II) Stoc epuizat

Out of stock

76. Titus Crișciu Întâlniri memorabile

Unforgettable encounters 

2017 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies) 

208 978-606-999-005-6 Stoc epuizat

Out of stock

77. Eugen Todoran Scrieri II Studii și articole

Writings II. Studies and articles

2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

36 978-606-999-006-3 30,00
78. Alexandru Ruja Confluențe critice

Critical confluences 

2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

280 978-606-999-007-0 25,00
79. Paula Sabău Daniel Turcea

Monografie

Daniel Turcea

Monograph 

2017 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

374 978-606-999-008-7 25,00
80. Carmen Camelia Rădulescu Singurătatea vulturului

The eagle’s solitude 

2017 Poesis

Poesis/Poetry

166 978-606-999-009-4 Stoc epuizat

Out of stock

81. Academia Română, Fil. Timișoara

Romanian Academy, Timisoara Branch

In honorem magistrae Doina Bogdan-Dascălu 75

In honorem magistrae Doina Bogdan-Dascălu 75

2017 Volum omagial

Homage volume

300 978-606-999-010-0 Stoc epuizat

Out of stock

82. Societatea Enciclopedică a Banatului

The Encyclopaedic Society in Banat

In honorem magistrae Diana Otiman-Blidariu

In honorem magistrae Diana Otiman-Blidariu

2017 Volum omagial

Homage volume

290 978-606-999-011-7 Stoc epuizat

Out of stock

83. Dan N. Buruleanu, Victor Cociuba Vinga – Istorie și imagini

Vinga – History and images 

2017 Studii monografice

Monographic Studies

208 978-606-999-012-4 Stoc epuizat

Out of stock

84. Delia Badea Ioan Popovici Bănățeanul

Scrieri vol. II. Varia

Ioan Popovici Bănățeanul

Writings volume II. Varia 

2017 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

428 978-606-999-013-1 35,00
85. Nicolae Danciu Petniceanu Zariștea din ulița copilăriei

The horizon in my childhood lane 

2017 Studii monografice

Monographic Studies

300 978-606-999-014-8 Stoc epuizat

Out of stock

86. Mihai Țopa Clopote în amurg

Poezii

Bells in twilight. Poems 

2017 Poesis

Poesis/Poetry

274 978-606-999-015-5 Stoc epuizat

Out of stock

87. Ana Pop Sîrbu Sunet în Re minor

Sound in D minor

2017 Poesis

Poesis/Poetry 

198 978-606-999-016-2 Stoc epuizat

Out of stock

88. Angeru Luciana Lucian Blaga

Motive poetice

Lucian Blaga

Poetic motives 

2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

128 978-606-999-017-9 Stoc epuizat

Out of stock

89. Petru Opruț Biserica creștină baptistă „Emanuel” Voislova. 10 ani de la zidirea noului edificiu al casei de Rugăciuni 2007-2017

“Emanuel” Christian Baptist Church in Voislova. 10 years since the construction of the new Prayer House 2007-2017 

2017 Studii monografice

Monographic Studies

194 978-606-999-018-6 Stoc epuizat

Out of stock

90. Alex Amalia Călin Viața ca un maraton

Life as a marathon 

2017 Poesis

Poesis/Poetry

128 978-606-999-019-3 Stoc epuizat

Out of stock

91. Silvia C. Negru Pânze neîntoarse

Unturned canvas 

2018 Poesis

Poesis/Poetry

96 978-606-999-020-9 Stoc epuizat

Out of stock

92. Ioan Adrian La o cafea…

At a coffee…

2018 Poesis

Poesis/Poetry

210 978-606-999-021-6 22,60
93. Eugen Beltechi Graiurile din Almăj. Fonetica

The dialects in Almaj. Phonetics 

2018 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

312 978-606-999-022-3 30,00
94. Mihai Vișan, Daniel Crecan, Ciprian Costiș Biserică și comunitate în protopopiatul Bocșei (1892-1950)

Church and community in the Archpriestship of Bocsa (1892-1950)

2018 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

382 978-606-999-023-0 Stoc epuizat

Out of stock

95. Constantin Gomboș Focul căzut din cer

The fire from the sky

2018 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

231 978-606-999-024-7 35,00
96. Societatea Enciclopedică a Banatului

The Encyclopaedic Society in Banat

In honorem magistri. Simion Dănilă 75

In honorem magistri. Simion Dănilă 75

2018 Volum omagial

Homage volume

630 978-606-999-025-4 Stoc epuizat

Out of stock

97. Viviana Milivoievici, Iasmina Milivoievici Năzdrăvăniile lui Toricel

Toricel and his funny games

2018 Povești adevărate

True stories

94 978-606-999-026-1 Stoc epuizat

Out of stock

98. Ioana Dehelean Rucsacul bublucaș

The nutty schoolbag 

2018 Educație

Education 

48 978-606-999-027-8 Stoc epuizat

Out of stock

99. Acad.Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Romanian Academy, Timisoara Branch; „Titu Maiorescu” Institute of Banatic Studies

Unitatea limbii și culturii române

The unity of Romanian language and culture

2018 Studii și cercetări umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

1174 978-606-999-028-5 Stoc epuizat

Out of stock

100. Acad.Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Romanian Academy, Timisoara Branch; „Titu Maiorescu” Institute of Banatic Studies

Să fii tu însuți în viforul timpului. 1 Decembrie 1918, o zi pt. Istorie

Be yourself in the wind of time. 1st December 1918, a day for History

2018 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

796 978-606-999-029-2 70,00
101. Constanța Sylvia Hârceagă Poemele Cernei

Cerna’s poems 

2018 Poesis

Poesis/Poetry

76 978-606-999-030-8 Stoc epuizat

Out of stock

102. Liliana Ardelean Regina deportată

The deported queen 

2018 Roman

Novel 

406 978-606-999-031-5 25,00
103. Ioan Mirescu Isus este o altă viață

Jesus is another life 

2018 Poesis

Poesis/Poetry

76 978-606-999-032-2 10,00
104. Ioan Mirescu Isus este izvorul vieții

Jesus is the spring of life

2018 Poesis

Poesis/Poetry

198 978-606-999-033-9 19,50
105. Silvia C. Negru Lumini fugare

Runaway lights 

2018 Poesis

Poesis/Poetry

66 978-606-999-034-6 Stoc epuizat

Out of stock

106. Silvia C. Negru Cântecul pământului

The Earth’s song

2018 Poesis

Poesis/Poetry

122 978-606-999-035-3 Stoc epuizat

Out of stock

107. Nicolae Opriș Jurnal din Primul Război Mondial 1914-1918

A diary from World War I 1914-1918

2018 Jurnal

Diary 

200 978-606-999-036-0 Stoc epuizat

Out of stock

108. Mihai Țopa Anotimpuri literare

Literary seasons 

2018 Poesis

Poesis/Poetry

204 978-606-999-037-7 18,00
109. Mihai Țopa Puf de păpădie

Dandelion down 

2018 Poesis

Poesis/Poetry

56 978-606-999-038-4 7,00
110. Irina Goanță Singur printre oameni

Alone among people 

2018 266 978-606-999-039-1 Stoc epuizat

Out of stock

111. C.A. Balaș Misiune personală

Primul pas în programul „Ești arhitectul vieții tale”

A personal mission 

The first step in the programme „You are the architect of your own life” 

2018 Educație

Education 

130 978-606-999-040-7 Stoc epuizat

Out of stock

112. Ana Pop Sîrbu Lodovica

Ludovica 

2019 Roman

Novel 

164 978-606-999-041-4 Stoc epuizat

Out of stock

113. Arcadie Pascu Povestea vieții mele

The story of my life 

2018 Roman

Novel 

210 978-606-999-042-1 Stoc epuizat

Out of stock

114. Daniela Marcheti, Ionel Bota Anul 1868. Eminescu și Banatul istoric

Spectacolele Trupei Pascaly la Oravița

The year 1868. Eminescu and the historical Banat. The performances of the Pascaly Theatre Troup in Oravita 

2018 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

86 978-606-999-043-8 Stoc epuizat

Out of stock

115. Ion Marin Almăjan Orgoliile orașului regal

The hubris of a Royal town

2018 Roman

Novel 

364 978-606-999-044-5 35,00
116. Nemeth Ferenc Presa de limbă maghiară din Banatul sârbesc (1872-1918)

The Hungarian press in the Serbian Banat (1872-1918)

2018 Istoria presei (Presa bănățeană)

History of the Press (Press in Banat) 

338 978-606-999-045-2 Stoc epuizat

Out of stock

117. Delia Badea Ioan Popovici Bănățeanul

Topografia unui destin

Ioan Popovici Bănățeanul

A destiny’s topography

2018 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

224 978-606-999-046-9 30,00
118. Constanța Sylvia Hârceagă Aici, sub rotirea antenei

Here, under the spinning of the antenna 

2018 Poesis

Poesis/Poetry

80 978-606-999-047-6 Stoc epuizat

Out of stock

119. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Romanian Academy, Timisoara Branch; „Titu Maiorescu” Institute of Banatic Studies

Banatul și Unirea cea mare

Banat and the Great Union

2018 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

488 978-606-999-048-3 40,00
120. Nicolae Pătruț Copil, în satul de piatră

A child in the stone village

2018 Însemnări

Records 

144 978-606-999-049-0 Stoc epuizat

Out of stock

121. Fundația Ateneul Cultural „Ștefan Goanță”

„Ștefan Goanță” Cultural Athenaeum Foundation 

Tradiții, arte și literatură, vol. IV

Traditions, arts and literature, volume IV

2018 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

240 978-606-999-050-6 Stoc epuizat

Out of stock

122. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Romanian Academy, Timisoara Branch; „Titu Maiorescu” Institute of Banatic Studies

Pe urmele generalului Henri Mathias Berthelot în România

On the footsteps of General Henri Mathias Berthelot in Romania

2018 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

134 978-606-999-051-3 15,00
123. Eugen Todoran Scrieri III

Studii și articole (1967-1976)

Writings III

Studies and articles (1967-1976)

2018 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

434 978-606-999-052-0 35,00
124. Ionel Bota Oravița și contribuția ținutului cărășan la Marea Unire a românilor

Oravita and the contribution of Caras to the Great Union of all Romanians 

2018 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

212 978-606-999-053-7 Stoc epuizat

Out of stock

125. Ioța Boldurian Întristaria

The sorrow

2018 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

216 978-606-999-054-4 Stoc epuizat

Out of stock

126. Margareta Bogdan Copil într-o lume în flăcări

A child in a flaming world 

2018 Memorii

Memoirs 

126 978-606-999-055-1 12,00
127. Titu Maiorescu Scrieri III. Memorialistică

Writings III. Memoirs 

2018 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology) 

824 978-606-999-056-8 Stoc epuizat

Out of stock

128. Corneliu Vadim Tudor Nestemate pentru sufletul românesc

Gems for the Romanian soul 

2018 Poesis

Poesis/Poetry

140 978-606-999-057-5 17,00
129. Petru Opruț Biserica Ortodoxă Română Voislova

The Romanian Orthodox Church in Voislova 

2018 Studii monografice

Monographic Studies

790 978-606-999-058-2 Stoc epuizat

Out of stock

130. Maria Micle Dialectul literar bănățean

Privire specială asupra epocii moderne

The literary dialect in Banat. A special look over the modern times

2018 Studii și cercetări umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

296 978-606-999-059-9 Stoc epuizat

Out of stock

131. Silvia C. Negru Poeme în Andoria

Poems in Andoria 

2019 Poesis

Poesis/Poetry

102 978-606-999-060-5 Stoc epuizat

Out of stock

132. Corina Bejan Frățilă Buteni. Coordonate istorice și culturale

Buteni. Historical and cultural coordinates 

2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

188 978-606-999-061-2 Stoc epuizat

Out of stock

133. Vronica Banaj Aventură făgăduită

A promised adventure

2019 Poesis

Poesis/Poetry

160 978-606-999-062-9 Stoc epuizat

Out of stock

134. Alexandru Kósa Organizarea militară în Banatul Medieval, sec. XIV-XVI

The military organisation in Medieval Banat, during the 14th  and 16th centuries

2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

408 978-606-999-063-6 70,00
135. Dorina Măgărin Galeria oglinzilor

The gallery of mirrors 

2019 Proză scurtă

Short Prose 

244 978-606-999-064-3 Stoc epuizat

Out of stock

136. Mihai Țopa Alte anotimpuri literare

Other literary seasons

2019 Poesis

Poesis/Poetry

200 978-606-999-065-0 16,90
137. Mihai Țopa Printre valuri de istorii

Through the waves of history

2019 Poesis

Poesis/Poetry

242 978-606-999-066-7 19,50
138. Romulus Pîrvu Album de familie

Family album 

2019 Album de familie

Family album 

422 978-606-999-067-4 45,00
139. Jurca Rovina Noua promisiune

The new promise 

2019 Roman

Novel 

290 978-606-999-069-8 25,00
140. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Romanian Academy, Timisoara Branch; „Titu Maiorescu” Institute of Banatic Studies

Banatul și culisele Conferinței de Pace de la Paris

Banat and the backstage of the Paris Peace Conference 

2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

564 978-606-999-070-4 53,00
141. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Romanian Academy, Timisoara Branch; „Titu Maiorescu” Institute of Banatic Studies

Centenarul Banatului 1919-2019

The centenary of Banat 1919-2019

2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

712 978-606-999-071-1 Stoc epuizat

Out of stock

142. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Romanian Academy, Timisoara Branch; „Titu Maiorescu” Institute of Banatic Studies

In honorem magistri Alexandru Ruja 75

In honorem magistri Alexandru Ruja 75

2019 Volum omagial

Homage volume

468 978-606-999-072-8 70,00
143. Răzvan Oprișor Cheile fermecate

The magic keys 

2019 Carte pentru copii

Children’s book 

80 978-606-999-073-5 Stoc epuizat

Out of stock

144. Mihai Țopa Ninge cu petale albe

It snows white petals 

2019 Poesis

Poesis/Poetry 

160 978-606-999-074-2 15,00
145. Ioana Dehelean, Karla Mețiu Cărticica mea de istorie

Vol. I

My little history book. Volume I

2019 Educație

Education 

32 978-606-999-075-9 (G)

978-606-999-076-6 (I)

Stoc epuizat

Out of stock

146. Florin-Corneliu Popovici Printre proprietarii de cuvinte (cursă hermeneutică) Cronici de întâmpinare și alte texte

Among the owners of phrases (a hermeneutic course).  Welcoming chronicles and other texts

2019 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

600 978-606-999-077-3 58,00
147. Fundația Culturală Ștefan Goanță

„Ștefan Goanță” Cultural Foundation

Tradiții, arte și literatură vol. V

Traditions, arts and literature, volume V

2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

270 978-606-999-078-0 35,00
148. Veronica Balaj Restituiri culturale bănățene

Cultural restitutions in Banat 

2019 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

978-606-999-079-7 20,00
149. Ion Popovici Graiul bănățean ed. II

The dialect in Banat. Second edition 

2019 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

514 978-606-999-080-3 45,00
150. Virgil Birou Scrieri I. Oameni și locuri din Caraș

Writings I. People and places in Caras 

2019 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie)

Humanistic studies and research (Philology)

682 978-606-999-081-0 (G)

978-606-999-082-7 (I)

55,50
151. Alex Amalia Călin The Echo in the mirrors I

The Echo in the mirrors I

2019 Roman

Novel 

334 978-606-999-068-1 (G)

978-606-999-083-4  (I)

35,00
152. Alex Amalia Călin The Echo in the mirrors II

The Echo in the mirrors II

2019 Roman

Novel 

452 978-606-999-084-1 (II) 48,00
153. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Romanian Academy, Timisoara Branch; „Titu Maiorescu” Institute of Banatic Studies

In honorem magistri Ioan Hațegan 70

In honorem magistri Ioan Hațegan 70

2019 Volum omagial

Homage volume

408 978-606-999-085-8 Stoc epuizat

Out of stock

154. Mihai Țopa Pe aleile cu scriitori

On the alleys of letters

2019 Poesis

Poesis/Poetry 

198 978-606-999-086-5 20,00
155. Mihai Vișan, Daniel Crecan Istorie și administrație la Bocșa multiseculară

History and administration in the century-old Bocsa

2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

512 978-606-999-087-2 Stoc epuizat

Out of stock

156. Silvia C. Negru Harpa de piatră

The stone harp

2020 Poesis

Poesis/Poetry

134 978-606-999-088-9 Stoc epuizat

Out of stock

157. Simona Bursașiu, Diana Simionescu Book of abstract 4th Edition

Book of abstract 4th Edition

2019 Universitas

Universitas

60 978-606-999-089-6 Stoc epuizat

Out of stock

158. Vasile Petrica Damaschin Bojincă, enciclopedist uitat (1802-1869)

Damaschin Bojincă, the forgotten encyclopaedist (1802-1869)

2019 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

210 978-606-999-090-2 Stoc epuizat

Out of stock

159. Ioana Dehelean, Karla Mețiu Cărticica mea de istorie 

Vol. II

My little history book. Volume II

2020 Educație

Education 

50 978-606-999-091-9 Stoc epuizat

Out of stock

160. Constanța Sylvia Hârceagă Poeme istorico-legendare

Historical-legendary poems 

2020 Poesis

Poesis/Poetry 

142 978-606-999-092-6 Stoc epuizat

Out of stock

161. Diacon prof. Teodor V. Damșa … Și dincolo de gratii

… And beyond the bars

2020 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies) 

88 978-606-999-093-3 15,00
162. Ioan Hațegan Cultură și civilizație medievală la Mureșul de Jos

Comunități, populație și habitat într-un spațiu de interferențe culturale

Medieval culture and civilisation at the Lower Mures River. Communities, population and habitat in a space of cultural interferences. 

2020 Studii și Cercetări Umaniste (Istorie și Studii Culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

292 978-606-999-094-0 Stoc epuizat

Out of stock

163. Preot dr. Ionel Popescu Ecouri perene de lumină și credință din Țara Sfântă

Pelerini bănățeni la locurile sfinte din Israel

Perennial echoes of light and faith from the Holy Land. Pilgrims from Banat at the holy places in Israel. 

2020 Jurnal de călătorie

Travel diary 

320 978-606-999-095-7 40,00
164. Ioan Ionescu, Lenuța Poenaru Neamul meu (asdendenți, descențenți și colaterali)

My bloodline (ascendents, descendants and collaterals)

2020 Album de familie

Family album 

148 978-606-999-096-4 Stoc epuizat

Out of stock

165. Dorina Măgărin Publicistica literară românească din Banat

Romanian literary publishing activity in Banat

2020 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

392 978-606-999-097-1 Stoc epuizat

Out of stock

166. Marcel Sămânță Transbordarea

The transshipment 

2020 Eseu

Essay 

224 978-606-999-098-8 25,00
167. Ioan Hațegan Legendele Timișoarei

Vol. IV

Timișoara în prima jumătate de secol XIX

The legends of Timisoara. Volume IV. Timisoara in the first half of the 19th century

2020 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale)

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

60 978-606-999-099-5 28,50
168. Dorina Măgărin Idiomela nababului

The nabab’s idiomela

2020 Proză scurtă

Short Prose

262 978-606-999-102-2 Stoc epuizat

Out of stock

169. Dănilă Surulescu Simfonia eternei iubiri

The symphony of an eternal love

2020 Poesis

Poesis/Poetry

290 978-606-999-101-5 Stoc epuizat

Out of stock

170. Alexandru Ruja Confluențe literare

Literary confluences 

2020 Studii și cercetări umaniste

Istorie și studii culturale

Humanistic studies and research (History and cultural studies)

300 978-606-999-103-9 35,00
Tabel cu cărțile publicate la Editura David Press Print în perioada 2015 – 2020 – Istorie și studii culturale

Nr.
crt
Autor Titlul An apariție Colecția Pagini ISBN
1. Adrian Dinu Rachieru Elemente de antropologie socială și culturală 2015 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 216 978-606-8643-23-6
2. Ioan David Banatul. 1926-1930. Prima revistă literară bănățeană 2015 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 390 978-606-8643-26-7
3. Simion Dănilă Belinț 730 (1285-2015) 2015 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 36 978-606-8643-30-4
4. Ion Murariu Consemnări critice 2015 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 162 978-606-8643-31-1
5. Titus Crișciu Aniversați și alte scrieri 2015 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 240 978-606-8643-33-5
6. Vasile Bogdan Și ține-te de Banat. Nerăbdarea timpului (I) 2015 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 542 978-606-8643-40-3

978-606-8643-41-0 (g)

7. Alexandru Ruja Spiritul cultural al Timișoarei 2016 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 216 978-606-8643-50-2
8. Mihai Vișan, Daniel Crecan Mihail Gașpar

Un corifeu al culturii bănățene

2016 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 264 978-606-8643-63-2
9. Titus Crișciu Adunate din sertar 2016 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 192 978-606-8643-66-3
10. David Blidariu Scrieri

Scrieri I. Versuri

2016 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 476 978-606-8643-70-0 (g)
978-606-8643-71-7 (I)
11. Ion Marin Almăjan Ochiul neadormit al bufniței 2016 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 310 978-606-8643-77-9
12. Ioan David, Viviana Milivoievici Tradiții ale presei științifice. Lucrările prezentate la Congresul Internațional de Istorie a Presei 2017 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 604 978-606-8643-87-8
13. Diana Otiman Blidariu Fire trândăfire… sau Literatura obiceiurilor de înmormântare în Valea Almăjului 2017 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 230 978-606-8643-93-9
14. Vasile Bogdan Și ține-te de Banat II. Biserica răstignită 2017 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 544 978-606-999-000-1
15. Titus Crișciu Întâlniri memorabile 2017 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 208 978-606-999-005-6
16. Mihai Vișan, Daniel Crecan, Ciprian Costiș Biserică și comunitate în protopopiatul Bocșei (1892-1950) 2018 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 382 978-606-999-023-0
17. Constantin Gomboș Focul căzut din cer 2018 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 231 978-606-999-024-7
18. Acad.Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Să fii tu însuți în viforul timpului. 1 Decembrie 1918, o zi pt. istorie 2018 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 796 978-606-999-029-2
19. Daniela Marcheti, Ionel Bota Anul 1868. Eminescu și Banatul istoric

Spectacolele Trupei Pascaly la Oravița

2018 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 86 978-606-999-043-8
20. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Banatul și Unirea cea mare 2018 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 488 978-606-999-048-3
21. Fundația Ateneul Cultural „Ștefan Goanță” Tradiții, arte și literatură, vol. IV 2018 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 240 978-606-999-050-6
22. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Pe urmele generalului Henri Mathias Berthelot în România 2018 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 134 978-606-999-051-3
23. Ionel Bota Oravița și contribuția ținutului cărășan la Marea Unire a românilor 2018 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 212 978-606-999-053-7
24. Ioța Boldurian Întristaria 2018 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 216 978-606-999-054-4
25. Corina Bejan Frățilă Buteni. Coordonate istorice și culturale 2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 188 978-606-999-061-2
26. Alexandru Kosa Organizarea militară în Banatul Medieval, sec. XIV-XVI 2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 408 978-606-999-063-6
27. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Banatul și culisele Conferinței de Pace de la Paris 2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 564 978-606-999-070-4
28. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Centenarul Banatului 1919-2019 2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 712 978-606-999-071-1
29. Florin-Corneliu Popovici Printre proprietarii de cuvinte (cursă hermeneutică) Cronici de întâmpinare și alte texte 2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 600 978-606-999-077-3
30. Fundația Culturalp Ștefan Goanță Tradiții, arte și literatură vol. V 2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 270 978-606-999-078-0
31. Veronica Balaj Restituiri culturale bănățene 2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 978-606-999-079-7
32. Ion Popovici Graiul bănățean ed. II 2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 514 978-606-999-080-3
33. Mihai Vișan, Daniel Crecan Istorie și administrație la Bocșa multiseculară 2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 512 978-606-999-087-2
34. Vasile Petrica Damaschin Bojincă, enciclopedist uitat (1802-1869) 2019 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 210 978-606-999-090-2
35. Diacon prof. Teodor V. Damșa … Și dincolo de gratii 2020 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 88 978-606-999-093-3
36. Ioan Hațegan Cultură și civilizație medievală la Mureșul de Jos

Comunități, populație și habitat într-un spațiu de interferențe culturale

2020 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 292 978-606-999-094-0
37. Dorina Măgărin Publicistica literară românească din Banat 2020 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 392 978-606-999-097-1
38. Ioan Hațegan Legendele Timișoarei

Vol. IV

Timișoara în prima jumătate de secol XIX

2020 Studii și cercetări umaniste (Istorie și studii culturale) 60 978-606-999-099-5
39. Alexandru Ruja Confluențe literare 2020 Studii și cercetări umaniste
(Istorie și studii culturale)
300 978-606-999-103-9

Tabel cu cărțile publicate la Editura David Press Print în perioada 2015 – 2020 – Filologie

Nr.
crt
Autor Titlul An apariție Colecția Pagini ISBN
1. Iosif Bogdan Pagini de literatură și folclor 2015 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 200 978-606-8643-25-0
2. Grațiela Benga Publicistica postbelică a lui Mircea Eliade 2015 Studii Monografice

(Filologie)

320 978-606-8643-29-8
3. Florin-Corneliu Popovici Max Blecher. Studiu monografic 2015 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 258 978-606-8643-36-6
4. Acad. Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”; Societatea Enciclopedică a Banatului Enciclopedia Banatului. I Literatura 2015 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 884 978-606-8643-37-3

978-606-8643-38-0 (g)

5. Viviana Poclid Dehelean Publicistica lui Mircea Eliade și opțiunile „tinerei generații” 2016 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 416 978-606-8643-46-5
6. Victor Vlad Delamarina Scrieri 2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 448 978-606-8643-52-6
7. Vasile Bogdan Lugojul în nesfârșirea clipei I 2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 374 978-606-8643-59-5 (g)

978-606-8643-60-1 (I)

8. Vasile Bogdan

 

Lugojul în nesfârșirea clipei II 2016

 

Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 380 978-606-8643-59-5 (g)

978-606-8643-61-8 (II)

9. Ed.îngrijită de Ioan Liuț Antologie de poezie în grai bănățean pentru copii 2016 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 320 978-606-8643-62-5
10. Acad. Română, Fil. Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Paul Iorgovici – 250 2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 96 978-606-8643-67-0
11. Acad. Română, Fil. Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Sorin Titel – 80 2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 168 978-606-8643-68-7
12. Acad. Română, Fil. Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Enciclopedia Banatului

I. Literatura

Ed. a-II-a

2016 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 734 978-606-8643-72-4

978-606-8643-78-6 (g.ed.II)

13. Ioan Popovici Bănățeanul Scrieri

Scrieri I. Proza

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 290 978-606-8643-73-1 (g)

978-606-8643-74-8 (I)

14. Eugen Todoran Scrieri

Scrieri I. Studii și articole (1937-1956)

2016 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 338 978-606-8643-75-5 (g)

978-606-8643-76-2 (I)

15. Alexandru Ruja Poetul Aron Cotruș într-o teză de doctorat de Alexandru Ruja 2017 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 140 978-606-8643-83-0
16. Titu Maiorescu Scrieri I. Memorialistică 2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 864 978-606-8643-90-8 (I)

978-606-8643-92-2 (g)

17. Titu Mariorescu Scrieri II. Memorialistică 2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 1066 978-606-8643-91-5 (II)

978-606-8643-92-2 (g)

18. Grațiela Benga V.V. Delamarina Monografie 2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 210 978-606-999-002-5
19. Eugen Todoran Scrieri II Studii și articole 2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 36 978-606-999-006-3
20. Alexandru Ruja Confluențe critice 2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 280 978-606-999-007-0
21. Paula Sabău Daniel Turcea

Monografie

2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 374 978-606-999-008-7
22. Delia Badea Ioan Popovici Bănățeanul

Scrieri vol. II. Varia

2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 428 978-606-999-013-1
23. Angeru Luciana Lucian Blaga

Motive poetice

2017 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 128 978-606-999-017-9
24. Eugen Beltechi Graiurile din Almăj. Fonetica 2018 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 312 978-606-999-022-3
25. Acad.Română, Fil. Timișoara; Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” Unitatea limbii și culturii române 2018 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 1174 978-606-999-028-5
26. Delia Badea Ioan Popovici Bănățeanul

Topografia unui destin

2018 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 224 978-606-999-046-9
27. Eugen Todoran Scrieri III

Studii și articole (1967-1976)

2018 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 434 978-606-999-052-0
28. Titu Maiorescu Scrieri III. Memorialistică 2018 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 824 978-606-999-056-8
29. Maria Micle Dialectul literar bănățean

Privire specială asupra epocii moderne

2018 Studii și cercetări umaniste (Filologie) 296 978-606-999-059-9
30. Virgil Birou Scrieri I. Oameni și locuri din Caraș 2019 Studii și Cercetări Umaniste (Filologie) 682 978-606-999-081-0 (G)

978-606-999-082-7 (I)

31. Alexandru Ruja Confluențe literare 2020 Studii și cercetări umaniste
Istorie și studii culturale (Filologie)
300 978-606-999-103-9