Ghid de bune practici

GHID DE BUNE PRACTICI

PRIVIND PROPUNERILE DE EDITARE, TIPĂRIRE ȘI DIFUZARE A CĂRȚILOR


I. Condiții

 • Orice manuscris ajuns la editură trebuie să corespundă din punct de vedere al originalității și al respectării prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 505/4 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare.
 • Pentru respectarea dreptului de proprietate intelectuală, editura încheie pentru fiecare carte un Acord de conformitate a transferului dreptului de autor, prin care semnatarul volumului garantează că lucrarea este originală și că editarea și difuzarea/comercializarea acestuia nu vor încălca violarea drepturilor de autor (Copyright) sau altor contracte/înțelegeri încheiate anterior între autor și terți, și care pot conduce la acțiuni penale sau civile.

II. Analiza manuscrisului

Manuscrisul este preluat în format electronic (Word) de directorul editurii care verifică amănunțit dacă acesta corespunde întrutotul din punct de vedere al respectării științifice a normelor de redactare.

 • Dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus, manuscrisul se trimite la doi referenți din listă, care urmăresc cu precădere: actualitatea subiectului; conținutul și argumentarea științifică; sursele biografice și citarea să fie corecte; claritatea; concizia și acuratețea textului; deopotrivă stilul elaborat.

III. Editarea

Lucrările specifice editării încep doar din momentul în care se semnează contractul de editare/publicarea între editură și autor și care stabilește: obligațiile părților, drepturile de autor, condiții de publicare, durata contractului, titlul lucrării, colecția/seria în care va apărea lucrarea, numărul de pagini, tirajul și prețul cărții.

 • Demersurile ce țin de activitatea editorului – cod ISBN, CIP, evaluarea manuscrisului, tehnoredactare, tipărire – intră în atribuțiunile editurii. Corectura și revizia finală aparține autorului.

IV. Procesul de tipărire

 • Lucrarea intră la tipar doar după ce autorul își dă acordul prin tradiționalul înscris „Bun de tipar”.
 • În timpul tipăririi sau după executarea acestei lucrări, dacă autorul solicită o intervenție sau o modificare în conținutul cărții, se va face doar pe cheltuiala acestuia.
 • În condițiile în care cartea este finanțată prin Agenda culturală, proiect al Consiliului Județean Timiș, sau prin alt organism, beneficiarul/autorul se obligă să asigure contribuția proprie solicitată de finanțator.
 • Tirajul minim este de 80 de exemplare.

V. Post tipărire

 • Editura se obligă, pe cheltuială proprie, să trimită șapte exemplare la Biblioteca Națională a României, la rându-i autorul cedează un exemplar editorului care va fi depus în arhivă.
 • În condițiile în care volumul este tipărit printr-un proiect al Consiliului Județean Timiș, pe lângă cele șapte exemplare, editorul va mai trimite finanțatorului (CJT) 2 exemplare, și tot atâtea Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, instituție prin care se realizează decontul proiectului.
 • Editura va participa, prin personalul său, la lansarea cărții. De asemenea, volumul va fi prezentat pe site-ul editurii (www.davidpressprint.ro) și publicația online proprie „Timnews”. Va fi expusă, de asemenea, la expoziții și târguri de carte în țară și străinătate.

Conf. univ., CS II, dr. Ioan David
directorul editurii