Bibliotheca Banatica

În colecţia Bibliotheca Banatica au apărut:

2010

 1. T. Vuia,  Le Banat (Timishana) / Banatul (Timişana)
 2. *** Inventarul arhivistic al registrelor parohiale de stare civilă din judeţele Caraş-Severin şi Timiş
 3. Valeriu Branişte, Tabla de la Lugoj

2011

 1. Vali Corduneanu, Evoluţia presei timişorene în primii ani postbelici
 2. *** Inventarul arhivistic al registrelor parohiale de stare civilă din judeţele Caraş-Severin şi Timiş (ediţia a II-a)
 3. Aurel Cosma, Pictura românească din Banat de la origine până azi
 4. George C. Bogdan,  Din istoria culturală a Banatului, I. Articole din „Reşiţa” (1935-1940)
 5. Academia Română,  Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Contribuţii la istoria ecleziastică a Banatului
 6. Leonhard Böhm,  Locuitorii Banatului
 7. Aurel Cosma Jr, Corespondenţă
 8. Pavel Jumanca, Amintiri – Anii tinereţii
 9. Dr. István Berkeszi, Istoria tipografiei şi a presei timişorene
 10. Academia Română, Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Contribuţii la istoria ecleziastică a Banatului (ediţia a II-a)

2012

 1. Leonhard Böhm,  Locuitorii Banatului (ediţia a II-a), bilingv
 2. Ion B. Mureşianu, Din trecutul slovei bănăţene (1500 – 1700)
 3. Ioan David, Presa românească din Banat (ediţia a II-a)
 4. Ioan David, Presă şi cultură (ediţia a II-a)
 5. Paul Iorgovici, Observații de limba rumânească 
 6. Marcu Mihail Deleanu, Izvoare și preocupări dialectale în Banat (volumul 1)
 7. Dr. Aurel Cosma – junior, Istoria presei române din Banat
 8. Doina Bogdan-Dascălu, Arta de a scrie, arta de a citi
 9. Marcu Mihail Deleanu, Izvoare și preocupări dialectale în Banat (volumul 2)

2013

 1. Ion Marin Almăjan, Fascinația ținutului 
 2. Iosif Bogdan, Scrieri. Folclor bănățean. Articole. Memorialistică
 3. Alexandru Tietz, Scrisori de la sălaș
 4. Enea Hodoș, Manual de limba română. Elemente de istoria literaturii
 5. Sever Bocu, Problema Banatului. Români și sârbi
 6. István Berkeszi, Istoria tipografiei și a presei timișorene

2014 

 1. Marcu Mihail Deleanu, Literatura dialectală din Banat 
 2. Vasile Dudaș, Banatul în anii Primei Mari Conflagraţii Mondiale
 3. Maria Vertan, Sigiliile târgurilor și localităților rurale din Banatul istoric (1760-1919)
 4. Ion Marin Almăjan, Biruit-a gândul… Epistole dintre două veacuri
 5. Paul Iorgovici, Observații de limba rumânească (ediție jubiliară)
 6. Ion Popovici, Graiul bănățean

2015

 1. Iosif Bogdan, Pagini de literatură și folclor (ediție jubiliară)
 2. Ioan David, Banatul (1926-1930). Prima revistă literară bănăteană (ediţia a II-a)

2016

 1. Victor Vlad Delamarina, Scrieri. Poezii. Proză
 2. Vasile Bogdan, Lugojul în nesfârșirea clipei (volumul 1)
 3. Vasile Bogdan, Lugojul în nesfârșirea clipei (volumul 2)
 4. Academia Română, Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Sorin Titel
 5. Academia Română, Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Paul Iorgovici ‒ 250. Studii
 6. David Blidariu, Scrieri. I. Poezii (1924-1946)
 7. Ioan Popovici-Bănățeanul, Scrieri. I. Proză
 8. Eugen Todoran, Scrieri. I. Studii și articole: (1937-1956)

2017

 1. Diana Otiman Blidariu, Fire trândafire… sau Literatura obiceiurilor de înmormântare în Valea Almăjului
 2. Grațiela Benga, Victor Vlad Delamarina. Monografie
 3. Eugen Todoran, Scrieri, II. Sudii și articole (1957-1966)
 4. Ioan Popovici-Bănățeanul, Scrieri, II. Proză

2018

 1. Eugen Beltechi, Graiurile din Almăj – Fonetica
 2. Delia Badea, Ioan Popovici-Bănățeanul. Topografia unui destin
 3. Németh Ferenc, Presa de limbă maghiară din Banatul Sârbesc (1872–1918)
  / A magyar sajtó a Szerbiai Bánátban(1872–1918),
  bilingv
 1. Eugen Todoran, Scrieri III. Studii și articole (1967-1976)

2019

 1. Academia Română, Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Banatul și culisele Conferinței de pace de la Paris
 2. Virgil Birou, SCRIERI I. Oameni şi locuri din Căraş. Năzuinţe şi realizări. Etape din viaţa culturală bănăţeană. Crucile de piatră de pe Valea Căraşului. Trei săptămâni sub teroarea bombelor germane-reportaj din luptele de pe Valea Caraşului
 3. Ion Popovici, Graiul bănățean (ediția a II-a)

2020

 1. Dorina Măgărin, Publicistica literară românească din Banat
 2. Traian Birăescu, Cronici bănățene (Revista Cele trei Crișuri – Oradea: 1923-1944)
 3. Ilie Chebeleu, Cronica de la Șoimoș